Žádost o povolení úpravy hrobového místa

Obecní úřad Všestary

Všestary 35

503 12 Všestary

 

V  ……………………………….  dne  ………………………………

 

 

Žádost o povolení úpravy hrobového místa

 

                                                                                               

Žádám tímto o povolení úpravy hrobového místa – č. hrobu   …………..   na veřejném pohřebišti  Všestary */ Chlum – k.ú. Lípa* / pro Obec Všestary.

 

Popis úprav hrobového místa:

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Jsou splněny podmínky:

 1. stanovení tlecí doby-12 let

 2. hrobové místo - jednohrob *, dvouhrob *, trojhrob *, hrobka *, urnové místo *

   

  Datum provedení úprav na veřejném pohřebišti:   ……………………………………………………………….

   

  Odborná firma, která bude úpravy provádět:

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

   

  Žadatel:    Jméno a příjmení    ……………………………………………………………………………………………….

                    trvalý pobyt:             ……………………………………………………………………………………………….                                      

                    tel. kontakt:              ………………………………………………………………………………………………. 

   

                                                                                                                     …………………………..

                                                                                                                                podpis

  *nehodící škrtněte

Obec Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary, tel.: 495 458 028, e-mail: urad@vsestary-obec.cz
Prohlášení o přístupnosti

Provozováno na systému CMS-OBCE | Vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2015 - 2024