Pro genealogy

Nahlížení do matričních knih pro potřeby genealogů

Kdo může nahlížet a co ho to bude stát

V souladu se zákonem č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, povolí úřad nahlédnout do matriční knihy a činit výpisy z ní v přítomnosti matrikáře, uplynula-li od provedení dotčeného zápisu v matriční knize lhůta 100 let u knihy narození, 75 let u knihy manželství nebo knihy partnerství a 30 let u knihy úmrtí – to znamená jakékoliv osobě. Pokud tyto lhůty dosud neuběhly, do matriční knihy se povolí nahlédnout pouze osobě, které se zápis týká, nebo členům její rodiny, jejím sourozencům a dále zmocněncům těchto osob. (Podrobně § 25 zákona o matrikách a následující – k nahlédnutí ZDE.) Správní poplatek za nahlédnutí do matričních knih činí dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, položky 2 sazebníku 20 Kč za každou matriční událost.

Kdy může nahlížet

Jak je již výše zmíněno, do matričních knih lze nahlížet pouze za přítomnosti matrikáře. Prosíme všechny badatele, aby se na matrice Obecního úřadu Všestary předem objednali ( kontakt Monika Kutálková, tel. 495 458 028, email ). Pátrání bývá časově náročné, proto doporučujeme připravit si před návštěvou zde co nejvíce upřesňujících dat.

Genealogické (matriční) rešerše matrika OÚ Všestary neposkytuje. 

Do čeho můžete nahlížet

Níže na stránce najdete seznam matričních knih vzniklých do r. 1949 a dosud uložených na Obecním úřadě Všestary. Starší matriční knihy jsou již uloženy v Zámrsku – na jejich webu najdete potřebné informace včetně inventárního seznamu matrik Východočeského kraje za období 1587–1949.

Státní oblastní archiv v Zámrsku:
- Oddělení správy archivních fondů a sbírek Zámrsk

- Oddělení ochrany, využívání a evidence Národního archivního dědictví Zámrsk
 


Zámrsk 1, 565 43 Zámrsk


Telefon:
465 503 101 (sekretariát)
465 503 122 (badatelna)
465 503 135 (badatelna)


 

Email:
Oddělení správy archivních fondů a sbírek Zámrsk
-
Oddělení ochrany, využívání a evidence Národního archivního dědictví Zámrsk
-


ID datové schránky: 6msaiwp


IČ (oblastního archivu): 70979201


Úřední hodiny badatelny
Pondělí 8:00 -12.00       13.00 -16:00
Středa   8:00 -12:00       13.00 -17.00  
 


 

Soubory ke stažení

Obec Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary, tel.: 495 458 028, e-mail: urad@vsestary-obec.cz
Prohlášení o přístupnosti

Provozováno na systému CMS-OBCE | Vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2015 - 2024