Právní úprava

Základní přehled právních předpisů, podle nichž matrika a evidence obyvatel postupuje při své činnosti:

 • zák. č. 301/2000 Sb., o matrikách
 • vyhl. č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb.
 • zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník
 • zák. č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech
 • zák. č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech
 • zák. č. 500/2004 Sb., správní řád
 • zák. č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování)
 • vyhl. č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu
 • zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
 • vyhl. č. 296/2004 Sb., kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel a kterou se mění vyhláška č. 177/2000 Sb., kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel, zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech
 • zák. č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel
 • zák. č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů
 • vyhl. č. 364/2000 Sb., o seznamu obecních úřadů a zastupitelských úřadů, které jsou kontaktními místy veřejné správy

Obec Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary, tel.: 495 458 028, e-mail: urad@vsestary-obec.cz
Prohlášení o přístupnosti

Provozováno na systému CMS-OBCE | Vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2015 - 2024