Matrika a evidence obyvatel

 

 


Matrika a evidence obyvatel

Monika Kutálková (přízemí)
e-mail:

Tel. 495 458 028

 


Pododkazy:

- Právní úprava na úseku matrik a evidence obyvatel

- Sňatky

- Vítání občánků

- Užitečné informace

- Pro genealogy

 


 

Matrika a evidence obyvatel vykonává státní správu na úseku:

 • matrik
  • vede matriční knihy narození, manželství a úmrtí pro obec Všestary (místní části Bříza, Chlum, Lípa, Rosnice, Rozběřice, Všestary), obec Čistěves, obec Dohalice (místní části Dohalice, Horní Dohalice), obec Hněvčeves, obec Máslojedy, obec Mokrovousy, obec Mžany (místní části Dub, Mžany, Stračovská Lhota), obec Sadová, obec Sovětice (místní části Horní Černůtky, Sovětice), obec Střezetice (místní části Dlouhé Dvory, Střezetice), obec Světí a obec Třesovice (místní části Popovice, Třesovice).
  • vydává matriční doklad nebo povoluje nahlédnout do matričních knih a činit z nich výpisy v přítomnosti matrikáře osobě, které se zápis týká, nebo členům její rodiny, jejím sourozencům a zplnomocněným zástupcům
  • provádí dodatečné zápisy v matričních knihách na základě veřejných listin
  • vystavuje osvědčení pro uzavření církevního sňatku
  • vystavuje vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v zahraničí pro občany mající trvalý pobyt v matričním obvodu, nebo jejich poslední trvalý pobyt před odchodem do ciziny byl v matričním obvodu
  • rozhoduje ve věci změny jména a příjmení
  • sepisuje zápis o určení otcovství souhlasným prohlášením rodičů před narozením a po narození dítěte
  • provádí ověřování pravosti listin a podpisů
 • evidence obyvatel obce
  • provádí změny trvalého pobytu
  • rozhoduje o zrušení údaje o místu trvalého pobytu
  • vyhotovuje na žádost státních orgánů zprávy o občanech
  • vyhotovuje volební seznamy a vydává volební průkazy
 • občanských průkazů (vydává potvrzení o občanském průkazu v případě ztráty či odcizení)
 • pracoviště Czech POINT - vydává ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy (výpisy z Rejstříku trestů, Obchodního rejstříku, Živnostenského rejstříku, Registru řidičů (bodové hodnocení), Seznamu kvalifikovaných dodavatelů a Registru účastníků provozu MA ISOH a další)
 

 

 

Obec Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary, tel.: 495 458 028, e-mail: urad@vsestary-obec.cz
Prohlášení o přístupnosti

Provozováno na systému CMS-OBCE | Vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2015 - 2024