MŠ Všestary - Zajištění TDI a BOZP

 

Obec Všestary oznamuje vypsání výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu
 
„Výkon inženýrských činností při realizaci díla Energeticky úsporná opatření MŠ Všestary“
 
 
Předmět zakázky: Zajištění výkonu inženýrské činnosti při realizaci díla Energeticky úsporná opatření MŠ Všestary a to na:
A. Výkon technického dozoru investora (TDI)
B. Výkon koordinátora BOZP
 
Předpokládaná hodnota zakázky
Předpokládaná hodnota zakázky činí dohromady 200.000 Kč bez DPH za obě části předmětu plnění dle bodů A a B tohoto oznámení
 
Lhůta a místo pro podávání nabídek:
Nabídky uchazeči podávají do 9.9.2010 do 15:30 hod na podatelně obecního úřadu Všestary
 
Hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena
 
Zadávací řízení: je vedeno formou výzvy více zájemcům, neprobíhá v režimu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
 
Jazyk nabídky: nabídka bude podána v českém jazyce
 
Kontaktní osoba ve věci veřejné zakázky:
                                                         Ing. Michal Derner, místostarosta obce
                                                         telefon: +420 495 458 155, 724 058 025
                                                         e-mail: mistostarosta@vsestary-obec.cz
 
Zadávací dokumentace je součástí výzvy k podání nabídky a bude předána vyzvaným zájemcům
 
 
 
 
 ..............................................                           
                                                             Ing. Michal Derner
                                                                 místostarosta obce                                                              
 
Zveřejněno: 19.8.2010

Obec Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary, tel.: 495 458 028, e-mail: urad@vsestary-obec.cz
Prohlášení o přístupnosti

Provozováno na systému CMS-OBCE | Vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2015 - 2024