Územní plán obce-oznámení o zahájení projednávání návrhu zadání

 

VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE:         
NAŠE ZNAČKA:MMHK/017276/2010/HA/MR
VYŘIZUJE:       Ing. arch. Jana Marečková
TELEFON:        495 707 612
EMAIL:           
 
DATUM:           18.3.2010


 

 
  
Oznámení o projednávání návrhu zadání
Územního plánu Všestary
Magistrát města Hradec Králové jako obecní úřad obce s rozšířenou působností je v souladu s ustanovením § 6 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon) úřadem územního plánování, vykonávajícím v souladu s § 5 odst. 2 působnost ve věcech územního plánování ve svém správním obvodu. Výkonem činností úřadu územního plánování byl pověřen odbor hlavního architekta Magistrátu města Hradec Králové.
Ve smyslu ustanovení § 6 odst. 1 písm. c) stavebního zákona pořizuje Magistrát města Hradec Králové na žádost obce Všestary Územní plán (dále jen ÚP) Všestary.
V souladu s ustanovením § 47 odst. 2 stavebního zákona oznamuje Magistrát města Hradec Králové projednávání návrhu zadání ÚP Všestary.
Návrh zadání ÚP Všestary bude ve dnech od 23. března 2010 do 22. dubna 2010 vystaven u pořizovatele, tj. na Magistrátu města Hradec Králové, ul. Československé armády 408, v odboru hlavního architekta, v kanceláři č.103 ve 2.patře, na Obecním úřadě Všestary a na www.hradeckralove.org k veřejnému nahlédnutí. Návštěvu mimo úřední hodiny je třeba předem telefonicky domluvit.
V uvedené lhůtě může každý uplatnit své připomínky.
V souladu s ustanovením § 47 odst. 2 stavebního zákona je návrh zadání ÚP Všestary rozeslán jednotlivě dotčeným orgánům, krajskému úřadu a sousedním obcím.  Do 30 dnů po obdržení návrhu zadání mohou dotčené orgány a krajský úřad uplatnit u pořizovatele své požadavky na obsah změny územního plánu, vyplývající ze zvláštních právních předpisů. Ve stejné lhůtě mohou uplatnit své podněty i sousední obce. K požadavkům a podnětům uplatněným po uvedených lhůtách se nepřihlíží.
 
Ing. arch. Petr Brůna
vedoucí odboru
 
z pověření Ing. Martina Rambousková
vedoucí oddělení územního plánování

 

Obec Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary, tel.: 495 458 028, e-mail: urad@vsestary-obec.cz
Prohlášení o přístupnosti

Provozováno na systému CMS-OBCE | Vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2015 - 2024