Fakturace stočného + úřední hodiny

Informace k fakturaci stočného

Odběratelé, kteří si zvolili variantu stanovení množství odpadních vod dle množství odebrané vody, budou čtvrtletně tj., k 30.6., 30.9., 31.12., 31.3. , hlásit množství odebrané vody (odečtem z vodoměru). Vždy je potřeba nahlásit stav do 5-ti dnů ode dne odečtu:

poštou na adresu Obec Všestary, Všestary čp. 35, 503 12

elektronicky na e-mail:

osobně na obecní úřad – kancelář kanalizace 1. patro, popř. podatelna nebo schránka před obecním úřadem.

Na stránkách obce (provoz kanalizace)  je umístěn formulář „Odečtový lístek“, který je k tomuto účelu určen.

Odečet bude také možné odeslat pomocí webové aplikace, ta ale bude teprve spuštěna. O této možnosti budete informováni.

1 x ročně doložit fakturu od dodavatele vody s vyúčtováním za dané období.

Informace na telefonu 495 538 139 pondělí   8:00 hod. - 14:00 hod.

                                                     – středa    10:00 hod. - 17:00 hod.

                                                                     (12:00 hod. - 12:30 hod. polední pauza)

Obec Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary, tel.: 495 458 028, e-mail: urad@vsestary-obec.cz
Prohlášení o přístupnosti

Provozováno na systému CMS-OBCE | Vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2015 - 2024