Sběrný dvůr - publicita OPŽP

      

Systém nakládání s odpady

v obci Všestary – sběrný dvůr

……………………………………………………………………………

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií  - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí

……………………………………………………………………………

Předmětem podpory je vybudování sběrného dvora v obci Všestary. Realizací projektu dojde ke zkvalitnění nakládání s odpady.

 

Celkové způsobilé výdaje: 2 964 806 Kč

Dotace EU:  2 520 085 Kč (85 %)

Příspěvek příjemce podpory: 444 721 Kč (15 %)

 

Datum zahájení realizace projektu 29. 8. 2016

Datum plánovaného ukončení projektu: 28. 8. 2017

 

Řídící orgán: Ministerstvo životního prostředí

Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí ČR

Příjemce dotace: Obec Všestary

Obec Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary, tel.: 495 458 028, e-mail: urad@vsestary-obec.cz
Prohlášení o přístupnosti

Provozováno na systému CMS-OBCE | Vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2015 - 2024