Financování: ZŠ Všestary č.p. 57 - Nástavba a přístavba budovy 2. stupně

..

Projekt

ZŠ VŠESTARY Č.P. 57 - NÁSTAVBA A PŘÍSTAVBA BUDOVY 2. STUPNĚ

je spolufinancován Evropskou unií.

Operační program: Integrovaný regionální operační program

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0007812

Příjemce dotace: Obec Všestary

Výzva: 66. výzva – Infrastruktura pro vzdělávání – integrované projekty ITI (aktivita „Infrastruktura základních škol“)

Specifický cíl: SC 2.4 - Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení

Celkové náklady: 13 674 214,73 Kč

Dotace: 5 400 000,00 Kč

Stručný popis projektu

Předmětem projektu je úprava půdy za účelem vytvoření nových moderních odborných učeben pro výuku informatiky a přírodních věd. V souvislosti s projektem dojde k nákupu kompenzačních pomůcek a nábytku do učebny informatiky. Díky vybudování nových učeben a práci v moderním prostředí dojde k výraznému zkvalitnění výuky v ZŠ Všestary.

Doba realizace projektu je do 28. 2. 2019.

 

 

Soubory ke stažení

Obec Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary, tel.: 495 458 028, e-mail: urad@vsestary-obec.cz
Prohlášení o přístupnosti

Provozováno na systému CMS-OBCE | Vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2015 - 2024