Výpůjčka kompostéru

Máte zájem o kompostér?

Obec Všestary uspěla se žádostí o dotaci z Operačního programu Životní prostřední SFŽP ČR na projekt „Kompostovací nádoby v obci Všestary“. V rámci tohoto projektu bylo pořízeno 461 domovních kompostérů o objemu 900 litrů.  S pomocí kompostéru lze za vynaložení nevelkého úsilí získat kvalitní organické hnojivo, které nejenže dodá půdě potřebné živiny, ale zlepší i její fyzikální vlastnosti.

 

Každý, kdo má zájem o bezplatné zapůjčení kompostéru, musí nejprve vyplnit žádost. Její formulář je k dispozici na obecním úřadu Všestary a dále ke stažení na webu obce Všestary www.vsestary-obec.cz  v sekci Obec – Dokumenty - Výpůjčka kompostéru. Žádosti podávejte elektronicky na adrese , nebo písemně na podatelně obecního úřadu. Žádosti budou očíslovány a přijímány do vyčerpání počtu kompostérů.

 

Žadatel o bezplatné zapůjčení kompostéru musí splňovat tyto podmínky:

  • Je občanem obce Všestary (trvalý pobyt na území obce Všestary).
  • Není dlužníkem obce Všestary.
  • Vlastní či užívá (jako nájemce apod.) na území obce Všestary dům se zahradou (zahrádkou) či samostatnou zahradu (zahrádku).

Tyto skutečnosti zájemce prokáže čestným prohlášením ve své žádosti. V žádosti pak uvede kromě nezbytných osobních údajů i katastrální území a parcelní číslo, na němž se dům se zahradou či samostatná zahrada nachází.

Žadatel je dále srozuměn s tím, že:

  • Kompostér bude zapůjčen na základě uzavřené smlouvy o výpůjčce. K podpisu smlouvy budete vyzváni na telefonní číslo uvedené v žádosti, dále je nutno předložit občanský průkaz. Smlouvy je možné podepisovat na Obecním úřadu Všestary každé pondělí, úterý, čtvrtek od 7:00  do 12:00 hodin  a od 13:00 do 15:30 hodin  a středu od 7:00 do 12:00 hodin  a od 13:00 do 17:00 hodin, nebo na základě telefonické domluvy (tel. kontakt 495 458 028).
  • Zapůjčený kompostér žadatel umístí po dobu uvedenou ve smlouvě o výpůjčce a darování na pozemek uvedený ve smlouvě.
  • Kompostéry si bude možné vyzvednout u OÚ Všestary, a to v termínu dohodnutém při uzavření smlouvy. K převzetí kompostéru je nutno předložit uzavřenou smlouvu o výpůjčce a o darování kompostéru a občanský průkaz přebírajícího.

 

Žádosti bude obec akceptovat do vyčerpání zásob kompostérů.

 

Co všechno MŮŽEME kompostovat:

• trávu, listí, rostlinné zbytky se zeminou

• ovocné a zeleninové odpady

• kávové a čajové zbytky

• novinový papír, lepenku, papírové ručníky

• větve, piliny, hobliny, kůru

• trus drobných hospodářských zvířat

• popel ze dřeva, skořápky z ořechů

 

Co NENÍ VHODNÉ ke kompostování:

• maso a živočišné tuky, kosti, mléčné výrobky

• pálené vápno, sklo, porcelán, kovy, plasty

• saponáty

• překližka, napouštěné či natírané dřevo

• křídový nebo voskový papír, časopisy

• zbytky rostlin zasažené plísní, semena úporných plevelů, oddenkový plevel

• chemicky ošetřené materiály, slupky z tropického ovoce (bývají chemicky ošetřeny)

• pecky, popel z uhlí a cigaret

 

VÝHODY kompostování v KOMPOSTÉRECH:

• urychlení procesu kompostování oproti kompostování v hromadách až o polovinu

• úspora místa na zahradě

• estetické hledisko (kompostér nahradí nevzhlednou hromadu)

• odstranění zápachu, který vábí hmyz a drobná zvířata

• finanční úspora na svozu domovních odpadů (kompostéry dokáží zpracovat až 30 % kuchyňských zbytků)

• získání přírodního zdroje živin, zlepšujících i fyzikální vlastnosti půdy

 

Kompostéry, které obec Všestary zapůjčuje svým občanům zdarma,

pro Vás budou přínosem z několika důvodů.

Zbaví Vás nevzhledných a zapáchajících hromad tlejícího materiálu,

zpracují je na vysoce kvalitní organické hnojivo, díky němuž Vaše zelenina

lépe poroste, květiny více pokvetou a obdělávání půdy se stane hračkou,

a budou Vaším nezanedbatelným příspěvkem k ochraně životního prostředí.

 

Tento projekt je financován z Operačního programu životního prostředí

a z rozpočtu Obce Všestary.

Obrázky

foto 1
foto 1
foto 2
foto 2
foto 3
foto 3

Obec Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary, tel.: 495 458 028, e-mail: urad@vsestary-obec.cz
Prohlášení o přístupnosti

Provozováno na systému CMS-OBCE | Vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2015 - 2021