Stočné v roce 2021

Stočné v roce 2021

Zastupitelstvo obce Všestary schválilo na svém zasedání dne 14. ledna 2021 výši stočného

pro kalendářní rok 2021 ve výši 44,28 Kč/m3 vč. DPH.

Podrobná kalkulace stočného je v přiloženém souboru

Zákon o vodách č. 254/2001 Sb. ukládá všem majitelům domů zabezpečit nezávadnou likvidaci odpadních vod. Dle zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, § 3 odst. 8 může obec v přenesené působnosti rozhodnutím uložit vlastníkům stavebního pozemku nebo staveb, na kterých vznikají nebo mohou vznikat odpadní vody, povinnost připojit se na kanalizaci v případech, kdy je to technicky možné.

Do splaškové kanalizace pro veřejnou potřebu nepatří:

  • tuky, oleje, fritovací oleje z domácností

  • biologický odpad, odpady z kuchyňských drtičů, včetně zbytků jídel, ovoce, zeleniny a dalších potravin

  • veškeré hygienické potřeby

  • chemikálie, staré barvy, ředidla, kyseliny, detergenty, hydroxidy, roztoky neznámého původu, lepidla, zbytky čistících prostředků, obsah baterií a ostatní nebezpečné látky, mazadla, oleje a ropné látky

  • domácí i zahradní chemikálie, radioaktivní, infekční a karcinogenní látky

  • veškeré léky a léčiva (lékárna)

  • odpadní vody z chlévů, maštalí, volných stání pro dobytek apod.,

  • hadry na umývání podlahy, peří z odrané drůbeže, ostříhané vlasy apod.

  • dešťové vody, přepady ze studní, jímek, sklepů, povrchové a drenážní vody apod.

Soubory ke stažení

Obec Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary, tel.: 495 458 028, e-mail: urad@vsestary-obec.cz
Prohlášení o přístupnosti

Provozováno na systému CMS-OBCE | Vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2015 - 2022