Komunikace s občany

 

Komunikace s občany

Doplňte své aktuální údaje

1. Samospráva komunikuje s občany

a. Komunikace v krizových situacích

Jako starosta jsem povinen zabezpečovat varování a informování osob nacházejících se na území obce před hrozícím nebezpečím. Z opačného pohledu vy jako občané obce máte právo na nezbytné informace o připravovaných krizových opatřeních k ochraně života, zdraví a majetku. Pro tyto účely je potřeba vytvořit, zaevidovat a zabezpečit seznam s aktuálními kontaktními údaji na občany. Cílem projektu je snížení negativních dopadů krizových situací, nejen díky včasnému informování.

b. SMART komunikace

Pro zvýšení kvality života budeme informovat občany o dění moderním způsobem. Občané budou vždy okamžitě a měřitelně informováni o důležitém dění v místě jejich bydliště, ať jsou právě kdekoliv. To s možností cílení dle lokality jejich bydliště, pracoviště nebo preferencí odběru informací (senioři, matky s dětmi, krizové informace, majitelé zvířat, atd…) a s možností okamžité zpětné vazby z jejich strany.

2. Občan komunikuje se samosprávou

a. Systém na hlášení podnětů je určen občanům žijícím či působícím na území samosprávy a umožňuje jim kdykoliv nahlásit podnět/tip ze svého okolí. Ten je na základě jasně stanovených pravidel po schválení předán kompetentním a pověřeným zástupcům dané samosprávy k odbavení.

 

Nejčastější typy podnětů a tipů

i. vznikající i dlouhodobé černé skládky

ii. přeplněné popelnice a odpadkové koše

iii. odstavené autovraky

iv. poničené dopravní značení, lavičky, zastávky, dětská hřiště, kanalizace atd.

v. nesvítící veřejné osvětlení

vi. rušení nočního klidu, nebezpečné předměty nově i pro občany

vii. ztracená, nalezená, uhynulá, týraná zvířata

viii. nalezené, ztracené, odcizené věci

ix. pohřešované, ztracené, hledané osoby

3. Spoluutváříme obec

a. Ankety a získávání zpětné vazby

Díky infrastruktuře pro SMART komunikaci a komunikačním nástrojům bude moci samospráva občany zapojit do participace mnohem efektivněji než kdykoliv dřív a získáme od Vás důležité informace ověřitelným způsobem. Samospráva tímto ještě více zvýší pocit sounáležitosti občanů s místem svého bydliště.

Ing. Michal Derner, MBA - starosta obce Všestary

Obec Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary, tel.: 495 458 028, e-mail: urad@vsestary-obec.cz
Prohlášení o přístupnosti

Provozováno na systému CMS-OBCE | Vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2015 - 2023