Zastupitelstvo obce Všestary 28.4.2011

 

Informace o konání zastupitelstva Obce Všestary

 

V souladu s ustanovením § 92 odst. 3 a § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. svolávám zasedání zastupitelstva Obce Všestary, které se bude konat ve čtvrtek 28. 04. 2011 od 19:00 hod.

 

Místo konání: Hostinec U Polních myslivců v místní části Lípa

  

Návrh programu jednání zastupitelstva obce:

1.      Zahájení, schválení programu

2.      Určení zapisovatele, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu

3.      Kontrola usnesení

4.      Podněty a připomínky občanů

5.      Zprávy výborů

6.      Osadní výbor Lípa

7.      Sběrný dvůr

8.      Oprava cesty Rosnice

9.      Investiční náklady na žáka

10.  Pronájmy nemovitostí

10.1. Obchod v Rozběřicích

10.2. Byt č.p. 35 Všestary

10.3. Dům č.p. 129 Všestary

10.4. Byt č.p. 54 Bříza

11.  Zvoničky v místních částech

12.  Věcná břemena

12.1. Smlouva o zřízení věcného břemene

12.2. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene

13.  Žádost Pekařství Bohemia s.r.o.

14.  Rozpočtové opatření

15.  Audit v Základní a mateřské škole Všestary

16.  Zástupci obce ve školské radě

17.  Valná hromada VAK a.s.

18.  Umístění altánu

19.  Žádosti spolků

20.  Schválení faktur

21.  Závěr

 

 

                                                                                            JUDr. Zuzana Zlatohlávková

                                                                                                        starostka obce

 

Vyvěšeno: 21.04.2011

Sejmuto:

 

Soubory ke stažení

Obec Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary, tel.: 495 458 028, e-mail: urad@vsestary-obec.cz

Provozováno na systému CMS-OBCE | Vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2015 - 2018