Zastupitelstvo obce Všestary 27.10.2011

 

Informace o konání zastupitelstva Obce Všestary

 

V souladu s ustanovením § 92 odst. 3 a § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. svolávám zasedání zastupitelstva Obce Všestary, které se bude konat ve čtvrtek 27. 10. 2011 od 19:00 hod.

 

Místo konání: Zasedací místnost Obecního úřadu ve Všestarech

  

Návrh programu jednání zastupitelstva obce:

 1. Určení zapisovatele, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
 2. Kontrola usnesení
 3. Připomínky občanů
 4. Zpráva z rady obce
 5. Požadavky osadního výboru Lípa
 6. Územní plán obce
 7. Zásady územního rozvoje Královéhradeckého kraje – připomínky
 8. Rozpočtová opatření
 9. Zrušení usnesení zastupitelstva 111/2011 a přijetí nového
 10. Odměny zastupitelů a členství ve výborech
 11. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
 12. Žádosti spolků
 13. Schválení faktur
 14. Informace – Řízení o návrhu územního plánu Dohalice
 15. Závěr

  

 

 

 

 

                                                                                            JUDr. Zuzana Zlatohlávková

                                                                                                        starostka obce

 

 

 

Vyvěšeno: 19.10.2011

Sejmuto:

 

 

Soubory ke stažení

Obec Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary, tel.: 495 458 028, e-mail: urad@vsestary-obec.cz

Provozováno na systému CMS-OBCE | Vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2015 - 2018