Zastupitelstvo obce Všestary 27.1.2011

 

Informace o konání zastupitelstva Obce Všestary

 

V souladu s ustanovením § 92 odst. 3 a § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. svolávám zasedání zastupitelstva Obce Všestary, které se bude konat ve čtvrtek 27. 1. 2011 od 19:00 hod.

 

Místo konání: Hostinec U Čendy – Autobazar Lípa

 

Návrh programu jednání zastupitelstva obce:

1.      Zahájení, schválení programu

2.      Určení zapisovatele, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu

3.      Námitky k minulému zápisu

4.      Kontrola usnesení

5.      Požadavky osadního výboru Lípa

6.      Připomínky a žádosti občanů

7.      Dotační tituly

7.1. Základní škola Všestary

7.2. Mateřská škola Všestary

7.3. Hasičská zbrojnice Bříza – návrh nájemní smlouvy

7.4. Kanalizace Všestary, Rozběřice

7.5. Kanalizace Bříza, Lípa, Chlum

7.6. Územní plán Všestary

7.7. Podpora obnovy a rozvoj venkova

7.8. Dotační titul na sekací a plužící stroje

8.      Smlouvy na nemovitosti

9.      Zpráva a pověření finančního výboru

10.  Zpráva kulturního výboru

11.  Zřízení investičního výboru

12.  Základní škola Všestary

12.1. Zateplení a výměna oken části budovy 2. stupně ve Všestarech (k tělocvičně)

12.2. Pravidla přijímání dětí do mateřské školy

12.3. Nákup houpadel pro mateřské školky Všestary, Chlum

12.4. První soukromá základní škola Hradec Králové

13.  Smlouva o právu provést stavbu H.F.C.

14.  Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k.ú. Lípa

15.  Změna nařízení vlády o odměnách zastupitelů

16.  Registrace spolků

17.  Žádosti spolků

18.  Schválení faktur

19.  Informace

20.  Závěr

 

 

                                                                                            JUDr. Zuzana Zlatohlávková

                                                                                                        starostka obce

 

Vyvěšeno: 20.1.2011

Sejmuto:

 

 

Soubory ke stažení

Obec Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary, tel.: 495 458 028, e-mail: urad@vsestary-obec.cz

Provozováno na systému CMS-OBCE | Vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2015 - 2018