Zastupitelstvo obce Všestary 26.5.2011

 

Informace o konání zastupitelstva Obce Všestary

 

V souladu s ustanovením § 92 odst. 3 a § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. svolávám zasedání zastupitelstva Obce Všestary, které se bude konat ve čtvrtek 26. 05. 2011 od 19:00 hod.

 

Místo konání: Zasedací místnost Obecního úřadu ve Všestarech

  

Návrh programu jednání zastupitelstva obce:

1.      Zahájení, schválení programu

2.      Určení zapisovatele, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu

3.      Kontrola usnesení

4.      Podněty a připomínky občanů

5.      Zprávy výborů

6.      Osadní výbor Lípa

7.      Věcná břemena

7.1. Smlouva o zřízení věcného břemene

7.2. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene

8.      Pověření zástupce obce – valná hromada VAK a.s.

9.      Kupní smlouva a smlouva o zřízení věcného břemene se Zemědělským družstvem

10.  Rozpočtové opatření

11.  Zástupci obce ve školské radě

12.  Smlouva o dotaci na projektovou dokumentaci pro stavební povolení – Lípa, Bříza

13.  Studie na kanalizaci Chlum

14.  Oprava cesty Rosnice

15.  Vodovod Rozběřice  - Hejcmanka

16.  Zvoničky v místních částech

17.  Umístění altánu

18.  Územní studie

19.  Změna způsobu vytápění

20.  Kamery na veřejných prostranstvích a školy

21.  Žádost o pronájem pozemků v k.ú. Lípa

22.  Žádost Základní školy a Mateřské školy Lovčice

23.  Soutěž „Vesnice roku“

24.  Žádosti spolků

25.  Schválení faktur

26.  Závěr

 

 

                                                                                            JUDr. Zuzana Zlatohlávková

                                                                                                        starostka obce

 

Vyvěšeno: 18.05.2011

Sejmuto:

 

 

Soubory ke stažení

Obec Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary, tel.: 495 458 028, e-mail: urad@vsestary-obec.cz

Provozováno na systému CMS-OBCE | Vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2015 - 2018