Zastupitelstvo obce Všestary 24.3.2011

 

 

Informace o konání zastupitelstva Obce Všestary

 

V souladu s ustanovením § 92 odst. 3 a § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. svolávám zasedání zastupitelstva Obce Všestary, které se bude konat ve čtvrtek 24. 3. 2011 od 19:00 hod.

 

Místo konání: Hasičská klubovna Rosnice

 

Návrh programu jednání zastupitelstva obce:

1.      Zahájení, schválení programu

2.      Určení zapisovatele, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu

3.      Námitky k minulému zápisu

4.      Kontrola usnesení

5.      Připomínky a žádosti občanů

6.      Audit za rok 2010

7.      Požadavky osadního výboru Lípa

8.      Základní škola a mateřská škola Všestary

8.1. Rozdělení hospodářského výsledku

8.2. Smlouva o dotaci

9.      Jednací řád zastupitelstva Obce Všestary

10.  Doplnění a pověření kontrolního výboru

11.  Kupní smlouvy na nemovitosti

11.1.     Katastrální území Všestary

11.2.     Katastrální území Rozběřice

12.  Parková úprava louky ve Všestarech

13.  Věcná břemena v katastrálním území Všestary a Lípa

14.  Smlouva na odvoz odpadů

15.  Projektová dokumentace pro stavební povolení kanalizačních přípojek Bříza, Lípa

16.  Žádosti spolků

17.  Schválení faktur

18.  Zvoničky v místních částech

19.  Závěr

 

 

                                                                                            JUDr. Zuzana Zlatohlávková

                                                                                                        starostka obce

 

Vyvěšeno: 17.3.2011

Sejmuto:

 

Soubory ke stažení

Obec Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary, tel.: 495 458 028, e-mail: urad@vsestary-obec.cz

Provozováno na systému CMS-OBCE | Vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2015 - 2018