Zastupitelstvo obce Všestary 24.2.2011

 

Informace o konání zastupitelstva Obce Všestary

 

V souladu s ustanovením § 92 odst. 3 a § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. svolávám zasedání zastupitelstva Obce Všestary, které se bude konat ve čtvrtek 24. 2. 2011 od 19:00 hod.

 

Místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu ve Všestarech

 

Návrh programu jednání zastupitelstva obce:

1.      Zahájení, schválení programu

2.      Určení zapisovatele, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu

3.      Námitky k minulému zápisu

4.      Kontrola usnesení

5.      Připomínky a žádosti občanů

6.      Požadavky osadního výboru Lípa

7.      Rozpočet – Základní škola a mateřská škola Všestary

8.      Jednací řád

9.      Doplnění kontrolního výboru

10.  Nájmy a pronájmy

10.1.     Bříza čp. 54

10.2.     Všestary čp. 129

10.3.     Všestary čp. 35

10.4.     Rozběřice - prodejna

11.  Pozemky

11.1.     pozemkový fond

11.2.     pronájem pozemku

12.  Smlouva o dotaci na školu a na školku

13.  Oprava zasedací místnosti

14.  Obnova technického vybavení

15.  Informace – stavba H.F.C., stavba domu Jiříkových

16.  Žádosti spolků

17.  Schválení faktur

18.  Kanalizace Chlum – Ing. Jásenský

19.  Závěr

 

 

                                                                                            JUDr. Zuzana Zlatohlávková

                                                                                                        starostka obce

 

Vyvěšeno: 17.2.2011

Sejmuto:

 

 

Soubory ke stažení

Obec Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary, tel.: 495 458 028, e-mail: urad@vsestary-obec.cz

Provozováno na systému CMS-OBCE | Vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2015 - 2018