Zastupitelstvo obce Všestary 23.6.2011

 

Informace o konání zastupitelstva Obce Všestary

 

V souladu s ustanovením § 92 odst. 3 a § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. svolávám zasedání zastupitelstva Obce Všestary, které se bude konat ve čtvrtek 23. 06. 2011 od 19:00 hod.

 

Místo konání: Zasedací místnost Obecního úřadu ve Všestarech

  

Návrh programu jednání zastupitelstva obce:

1.      Zahájení, schválení programu

2.      Určení zapisovatele, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu

3.      Kontrola usnesení

4.      Zprávy výborů

5.      Osadní výbor Lípa

6.      Věcná břemena

6.1. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene

6.2. Smlouva o zřízení věcného břemene v k.ú. Lípa

7.      Veřejnosprávní kontrola v Základní a mateřské škole Všestary

8.      Závěrečný účet obce

9.      Žádost o dotaci

9.1. Mateřská škola Chlum

9.2. Budova č.p. 35 (obecní úřad)

9.3. Zpráva o fyzické kontrole dotací Zateplení školy, zateplení školky 

9.4. Dodatek ke  smlouvě o poskytnutí účelové neinvestiční dotace v požární ochraně na výdaje JSDHO pro rok 2010  

10.  Dům č.p. 54 Bříza

11.  Dům č.p. 129 Všestary

12.  Zvoničky v místních částech

13.  Změna způsobu vytápění škola, školka, obecní úřad

14.  Žádosti spolků, farnosti

15.  Schválení faktur

16.  Závěr

 

 

                                                                                            JUDr. Zuzana Zlatohlávková

                                                                                                        starostka obce

 

Vyvěšeno: 15.06.2011

Sejmuto:

 

 

Soubory ke stažení

Obec Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary, tel.: 495 458 028, e-mail: urad@vsestary-obec.cz

Provozováno na systému CMS-OBCE | Vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2015 - 2018