Zastupitelstvo obce Všestary 16.12.2010

 

Informace o konání zastupitelstva Obce Všestary

 

V souladu s ustanovením § 92 odst. 3 a § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. svolávám zasedání zastupitelstva Obce Všestary, které se bude konat ve čtvrtek 16.prosince 2010 od 19:00 hod.

 

Místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu ve Všestarech

 

 

Návrh programu jednání zastupitelstva obce:

1.      Zahájení, schválení programu

2.      Určení zapisovatele, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu

3.      Námitky k minulému zápisu

4.      Schválení rozpočtu na rok 2011

5.      Schválení rozpočtového výhledu na r. 2012 – 2014

6.      Rozpočtové opatření na rok 2010

7.      Zřízení osadního výboru v Rozběřicích

8.      Volba členů investičního výboru, kulturního výboru

9.      Odměna členům osadních výborů a členům výborů

10.  Návrh na schválení smlouvy o zřízení věcného břemene

11.  ČOV a kanalizace v místních částech, Všestary, Rozběřice, Rosnice

12.  Zateplení základní školy – smlouva o dotaci

13.  Zateplení mateřské školy ve Všestarech

14.  Žádosti spolků

15.  Žádost farnosti ve Všestarech a oblastní charity (hospic Anežky České)

16.  Hospodaření s pozemky (žádost o nájem pozemku, cesta pod sušárnou)

17.  Rámcový plán práce na volební období r. 2010 - 2014

18.  Různé

18.1.        Dotační tituly

18.1.1.                Program obnovy venkova

18.1.2.                MAS Hradecký venkov o.p.s.

18.2.        Informace ze školské rady

18.3.        Schválení faktur

18.4.        Neinvestiční náklady na žáka

19.  Změna územního plánu obcí Změna č. 2 Dolní Přím

20.  Závěr       

 

 

 

 

                                                                                            JUDr. Zuzana Zlatohlávková

                                                                                                        starostka obce

 

Vyvěšeno: 09.12.2010

Sejmuto:

Soubory ke stažení

Obec Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary, tel.: 495 458 028, e-mail: urad@vsestary-obec.cz

Provozováno na systému CMS-OBCE | Vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2015 - 2018