Zastupitelstvo obce Všestary 14.10.2010

 

 
Návrh programu jednání zastupitelstva obce:
 
 
1.      Zahájení, schválení programu
2.      Určení zapisovatele, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
3.      Námitky k minulému zápisu
4.      Různé
4.1.   Pozemky
4.1.1.                    Kupní smlouva na pozemky pro ČOV
4.1.2.                    Směnná smlouva Lípa
4.2.   Smlouva č. 09037923 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR
4.3.   Schválení faktur
4.4.   Informace
5.      Závěr       
  
                                                                                            JUDr. Zuzana Zlatohlávková v.r.
                                                                                                        starostka obce
  
Vyvěšeno: 6.10. 2010
 
Sejmuto:              

Obec Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary, tel.: 495 458 028, e-mail: urad@vsestary-obec.cz

Provozováno na systému CMS-OBCE | Vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2015 - 2018