Zasedání zastupitelstva

 

 
Návrh programu jednání zastupitelstva obce:
1.      Zahájení, schválení programu
2.      Určení zapisovatele, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
3.      Námitky k minulému zápisu
4.      Kontrola usnesení
5.      Různé
5.1.   Základní škola a mateřská škola Všestary
5.1.1.                    Zateplení budovy 2. stupně ZŠ
5.1.2.                    Energeticky úsporná opatření MŠ Všestary
5.2.   Územní plány
5.2.1.                    Nový územní plán Všestary
5.2.2.                    Schválení Změny č. 2 ÚPO Všestary
5.2.3.                    Změna č. 3 ÚPO Stěžery
5.3.   Pozemky
5.3.1.                    Žádost o odprodej části pozemku v katastrálním území Všestary
5.3.2.                    Odkoupení pozemků pro ČOV
5.3.3.                    Digitalizace katastrálního území Rosnice
5.3.4.                    Pozemky pro chodníky
5.4.   Projekty chodníků v místních částech - průběh přípravy
5.5.   ČOV a kanalizace
5.5.1.                    Stavební řízení pro Všestary, Rosnice a Rozběřice
5.5.2.                    Odkanalizování místních částí, Bříza, Chlum a Lípa – změna PRVK
5.6.   Bytové hospodářství
5.6.1.                    Výpověď z nájmu
5.6.2.                    Žádost o přidělení bytu
5.6.3.                    Dům čp. 129 Všestary
5.7.   Smlouva o upsání akcií VAK
5.8.   Smlouvy o uložení inženýrských sítí na pozemky obce
5.8.1.                    7 RD Všestary – elektrické zařízení
5.8.2.                    ČEZ – přeložka vrchního vedení NN
5.8.3.                    H.F.C. Building – uložení inženýrských sítí
5.9.   Schválení faktur
5.10.        Žádosti o příspěvky
5.11.        Nepeněžitý dar na povodně
5.12.        Rozpočet na rok 2011 – příprava rozpočtového rámce
5.13.        Dotace MAS
5.14.        Informace
6.      Závěr       
 
                                                                                            JUDr. Zuzana Zlatohlávková, v.r.
                                                                                                        starostka obce
Vyvěšeno: 8. 9. 2010
 
Sejmuto:              

Obec Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary, tel.: 495 458 028, e-mail: urad@vsestary-obec.cz

Provozováno na systému CMS-OBCE | Vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2015 - 2018