Zasedání zastupitelstva

 

 

 
Návrh programu jednání zastupitelstva obce:
1.      Zahájení,
2.      Slib povolaného náhradníka-člena zastupitelstva
3.      Schválení programu
4.      Určení zapisovatele, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
5.      Námitky k minulému zápisu
6.      Různé
6.1.   Určení počtu členů zastupitelstva pro další volební období
6.2.   Základní škola a mateřská škola Všestary
6.2.1.                    Zateplení budovy 2. stupně ZŠ
6.2.2.                    MŠ Chlum – zateplení a výměna oken
6.3.   Územní plánny
6.3.1.                    Schválení návrhu zadání územního plánu Všestary
6.3.2.                    Schválení Změny č. 2 ÚPO Všestary
6.3.3.                    Územní plán Máslojedy
6.3.4.                    Změna č. 2 ÚPO Stěžery
6.4.   Pozemky - nákup a prodej
6.4.1.                    Žádost o odprodej pozemků v katastrálním území Chlum
6.4.2.                    Návrh na odkoupení pozemku v katastrálním území Bříza
6.4.3.                    Lípa – pozemky pro chodník
6.5.   Hřbitovní domek Všestary – výběr dodavatele stavebních úprav
6.6.   Pověření finančního výboru kontrolou hospodaření obce
6.7.   Schválení faktur
6.8.   Dům č.p. 129 Všestary
6.9.   Spolupráce s Oblastním spolkem ČČK
6.10.        Žádosti o příspěvky
6.11.        Opravy komunikací
6.12.        Informace
6.12.1.                Měření hluku z komunikace I/35
6.12.2.                Stížnost na rušení nočního klidu
6.12.3.                Další
7.      Závěr       
 
                                                                                        JUDr. Zuzana Zlatohlávková, v.r.
                                                                                                        starostka obce
Vyvěšeno: 14. 7. 2010
Sejmuto:              

Obec Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary, tel.: 495 458 028, e-mail: urad@vsestary-obec.cz

Provozováno na systému CMS-OBCE | Vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2015 - 2018