Zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne: 27.03.2014

 

Místo konání: Zasedací místnost Obecního úřadu Všestary
Přítomni: Jaroslav Došel, Vladimír Došel, Ing. Vladimír Fof, Martin Hájek, Ing. Radek Jásenský, Josef Macháček, Ing. Milan Svoboda.

Nepřítomni: Marika Čapková Dohnalová, Ing. Michal Derner, MVDr. Michal Novák, Josef Pešek, Ing. Pavel Šandera, Josef Václavík, Přemysl Vecek, JUDr. Zuzana Zlatohlávková.

 

Zahájeno:  19:17 hod.

 

Předsedající (místostarosta) přivítal hosty, občany a přítomné zastupitele a zahájil jednání zastupitelstva.

 

Předsedající: Konstatuji, že zastupitelstvo bylo řádně svoláno, uveřejněno, přítomno je 7 zastupitelů, což je méně než nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva, a proto bude třeba jednat v souladu s § 92 odst. 3 zákona o obcích, tzn. náhradní zastupitelstvo se bude konat do 15 dnů,  - 10. dubna 2014.

 

 

 

Zapsal: Ing. Vladimír Fof                             

Obec Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary, tel.: 495 458 028, e-mail: urad@vsestary-obec.cz

Provozováno na systému CMS-OBCE | Vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2015 - 2019