Zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne: 08.08.2013

 

Místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu ve Všestarech
Přítomni: Marika Čapková Dohnalová, Ing. Vladimír Fof, Martin Hájek, Ing. Radek Jásenský, Josef Macháček, Ing. Milan Svoboda, JUDr. Zuzana Zlatohlávková.

Nepřítomni: Ing. Michal Derner, Jaroslav Došel, Vladimír Došel, MVDr. Michal Novák, Josef Pešek, Ing. Pavel Šandera, Josef Václavík, Přemysl Vecek.

Za OV Lípa: Josef Štefanka.

 

Zahájeno: 19:05 hod.

 

Návrh programu

1.     Zahájení, schválení programu

2.     Určení zapisovatele, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu

3.     Věcné břemeno – k.ú. Lípa u Hradce Králové

4.     Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014-2020, včetně vyhodnocení vlivů této koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví

     5.     Závěr

 

Předsedající: Konstatuji, že zastupitelstvo bylo svoláno a uveřejněno v souladu se zákonem a jednacím řádem, přítomno je 7 zastupitelů, není to tedy nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva, zastupitelstvo není usnášení schopné, a zastupitelstvo tedy je ukončeno.

 

Starostka po ukončení jednání seznámila přítomné zastupitele s činnostmi, které se provádějí v průběhu prázdnin, formou volné diskuse byl projednán dokument Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje.

 

Obec Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary, tel.: 495 458 028, e-mail: urad@vsestary-obec.cz

Provozováno na systému CMS-OBCE | Vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2015 - 2018