Zápis ze zasedání zastupitelstva obce

8.20           Hřbitovní zeď Chlum
 
Důvodová zpráva č. 8.20. pro jednání zastupitelstva obce dne 26.2.2009
Přemět. Zajištění zhotovitele opravy hřbitovní zdi
            Překládá: Ing. Michal Derner
 
            K tomuto tématu předkládám dosud známé informace (20.2.2009)
Na opravu hřbitovní zdi na Chlumu byly dosu předloženy nabídky od firem:
                                                                                                          ceny vč. DPH
  • Štěrba Jaroslav, Stračov 49 (IČ: 642 175 31)        .........................370.500 Kč  (21.2.09)
rozepsáno v položkách, výměra 88m2 jen u plochy zdiva
z toho bourací práce  52.300,-                      
  • Milan Haman, Osice –Trávník 1 (IČ: 7017 6205) ............110.000 Kč  (18.12.08)
         „Předběžná nabídka“          
Bourání plotu, kopání základu, betonování základu, zdění plotu, materiál
ceny materiálu budou upraveny podle cen v době prací
  • Jaromír Khail, Kladská 989, Hr.Králové (IČ: 12979830) ... 425.536 Kč  (13.2.09)
      podrobná nabídka, uvádí výměry a množství v každé položce
      plocha zdiva 125 m2
  • Roman Menzul –  .................................................................    404.838 Kč  (24.2.09)
      členění je obdobné jako u Khaila, neuvádí však výměry
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 13.
Návrh usnesení č. 77/2009: Zastupitelstvo Obce Všestary schvaluje nabídku p. Hamana na opravu čelní hřbitovní zdi na Chlumu.
Hlasování o usnesení č. 77/2009: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

8.21.          Královéhradecký kraj, Smlouva o poskytnutí příspěvku k úhradě ztráty z provozování dopravní obslužnosti
 
Důvodová zpráva č. 8.21. pro jednání zastupitelstva obce dne 26.2.2009
Předmět: Královéhradecký kraj, Smlouva o poskytnutí příspěvku k úhradě ztráty z provozování dopravní obslužnosti
            Předkládá: JUDr. Zuzana Zlatohlávková
 
            Královéhradecký kraj , IČ: 70889546 předložil obci smlouvu o poskytnutí příspěvku k úhradě ztráty z provozování dopravní obslužnosti na části území Královéhradeckého kraje. částka podle návrhu smlouvy činí  46.086,- Kč. V průběhu roku 2008 byla na základě smlouvy ze dne 21.8.2008 uhrazena částka 41.399,- Kč.
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 13.
Návrh usnesení č. 78/2009: Zastupitelstvo Obce Všestary schvaluje návrh smlouvy předložený Královéhradeckým krajem , IČ: 70889546 a pověřuje starostku podpisem smlouvy.
Hlasování o usnesení č. 78/2009: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

8.22.          Římskokatolická farnost Všestary - vyúčtování
 
Důvodová zpráva č. 8.22. pro jednání zastupitelstva obce dne 26.2.2009
Předmět: Římskokatolická farnost Všestary – vyúčtování
            Předkládá: JUDr. Zuzana Zlatohlávková
 
            Administrátor farnosti Všestary poděkoval obci za finanční příspěvek na opravu kostela Proměnění Páně na Chlumu, zároveň předložil obci rozpis částek, které byly vynaloženy z daru Královéhradeckého kraje (200.000,- Kč)  a Obce Všestary (100.000,- Kč). Celkem vynaloženo 293.570,- Kč. Zbývající částka 6.430,- Kč bude proinvestována v roce 2009, farnost bude o této skutečnosti obec informovat.
 
Ing. Skořepová: Velmi nemile mě překvapilo, že dar Královehradeckého kraje je tak nízký.
 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu Římskokatolické farnosti Všestary o způsobu využití daru obce.
 
8.23           Datové schránky
 
Důvodová zpráva č. 8.23. pro jednání zastupitelstva obce dne 26.2.2009
Přemět. SW a HW vybavení ve vazbě na datové schránka a potřebu doplnění PC pracoviště
            Překládá: Ing. Michal Derner
 
            V souladu se zákonem č. 300/2008 Sb., který k 1.7.2009 zavádí „Datové schránky“ povinné pro veřejnou správu a právnické osoby, se vedení obce zabývalo otázkou SW a HW vybavení.  Toto téma jsme chtěli řešit současně s dovybavením pracovišť na obecním úřadu o 1 sestavu pevného PC.
            Po konzultaci s Ing. Jarešem (IT Support s.r.o, Hradec Králové), který provádí správu a údržbu PC sítě pro naši obec, jsme byli ujištěni, že stávající server je potřeba pouze posílit v operační paměti (cca 6 tKč) a požadovaná SW vybavení máme na PC nainstalována (některá je třeba pouze aktivovat). Náklady na programové a počítačové vybavení ve vazbě na datové schránky mají tedy být poměrně malé.
             IT Support také předložil nabídku na dodání pevného PC vč. potřebného programového vybavení. Nabídka je přiložena v souboru 20090216-Nabídka VT.pdf. Pro kancelářské využití doporučuje vzhledem k zárukám, rychlosti procesoru a výkonu PC ve variantě 2 FSC PC ESPRIMO P2540 C2D E7300 1x2048 250 DVD+-RW VB (XPP) ( v ceně 16.172 Kč) + MS OEM Office Basic 2007 Win32 Czech (4.931 Kč) a monitor FSC LCD Amilo L3190S 19“ 4:3 (3.868,-) tj. celkem
Ke stávajícímu notebooku navrhuji zakoupit externí monitor mimo tuto zakázku jako samostatné zboží.
 
Ing. Skořepová zadala prověření nabídky a výsledkem byl odkaz na probíhající akci, kde tentýž  PC vč. 19“ monitoru je možno pořídit za 15.990 Kč.
Následně IT Support tuto akční nabídku potvrdil. (viz přiložená zpráva)
 
„Dobrý den,
ano, kolegyně má pravdu. Skutečně je akce a určitě to dokážeme za cenu uvedenou na CYBEXU tj. 15 990,- Kč s DPH také sehnat, již jsem to prověřil. Bude ale nutné připočítat downgrade na Windows XPP za 595,- Kč s DPH. Antivirový SW AVG je za 420,- Kč.
S pozdravem  Roman Jareš“
 
Výsledná cena za PC by tedy měla být podle zvolené konfigurace
           
            PC + monitor   15.990,-                      PC + monitor   15.990,-
            Office Basice    4.939,.                      Office SB          6.367,-
            AVG                    420,-                      AVG                    420,-
            dowgrage XPP       595,-                     dowgrage XPP       595,-
          ---------------------------------                --------------------------------
                                   21.944,-                                              23.372,-
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 13.
Návrh usnesení č. 79/2009: Zastupitelstvo Obce Všestary schvaluje nákup nové sestavy PC dle nabídky IT Support s.r.o, Hradec Králové IČ: 2527 4686 v celkové ceně 23.372,- a externí monitor k notebooku.
Hlasování o usnesení č. 79/2009: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.
 
8.24           Žádost o permanentky
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 13.
Návrh usnesení č. 80/2009: Zastupitelstvo Obce Všestary schvaluje permanentky do bazénu 2 x 5 vstupů pro Libčany a 4 x 5 vstupů pro SDH Rozběřice, jako příspěvek do tomboly.
Hlasování o usnesení č. 80/2009: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 1 – bylo schváleno.

 
Zasedání bylo ukončeno v 23:45 hodin.
 
 
Zapsal: Ing. Vladimír Fof                                      ……………………………..
 
 
Ověřovatelé:  Ing. Martin Lučický                   ..............................................                          
                      
 
                      Petr Gabriel                                     ..............................................
                                 
 
Starostka Obce: JUDr. Zuzana Zlatohlávková      ..............................................                           
                                           
                                                                                                                   
 
 
 
Seznam příloh (pouze k archivovanému originálu):  
č. 1 – přijatá usnesení                                                                                  
č. 2 – prezenční listina                                                                     
č. 3 – schválený rozpočet na rok 2009                                
č. 4 – rozpočtový výhled obce 2010-2012
č. 5 – návrh  SOD se společností AVANT KOMUNIKACE Hradec Králové, s.r.o.
č. 6 – ZPRÁVA  O INVENTARIZACI majetku a závazků provedené v Obci Všestary ke dni 31.12.2008 – uloženo u účetní obce
č. 7 – plynovod - Radka Hamad Rosnice

Obec Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary, tel.: 495 458 028, e-mail: urad@vsestary-obec.cz

Provozováno na systému CMS-OBCE | Vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2015 - 2018