Zápis z mimořádného zasedání zastupitelstva obce

Místo konání: zasedací místnosti zastupitelstva ve Všestarech.
Přítomni: Petr Gabriel, Josef Macháček, Josef Mareš, MVDr. Michal Novák, Ing. Božena Skořepová, JUDr. Zuzana Zlatohlávková.
Nepřítomni: Ing. Michal Derner, Jaroslav Došel, Radovan Dvořák, Ing. Martin Lučický,
Jan Martínek, Josef Pešek, Ing. Pavel Šandera, Josef Štefanka, Přemysl Vecek.
Zahájeno: 19.00 hod

Zasedání ZO Všestary zahájil Josef Macháček (dále jen předsedající) a konstatoval, že mimořádné zasedání ZO bylo řádně svoláno, a že vzhledem k přítomnosti 6 zastupitelů z 15 není ZO usnášení se schopné. Vzhledem k tomu, že se nepřítomní zastupitelé omluvili z účasti na jednání ZO starosta obce jednání ukončil v 19.10 hodin.
Další zasedání bude svoláno na čtvrtek 20.11.2008 od 19.00 hod s místem konání v zasedací místnosti v Rosnicích.

Josef Macháček,  starosta obce                                                                                                            Josef Mareš,  místostarosta obce

Obec Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary, tel.: 495 458 028, e-mail: urad@vsestary-obec.cz

Provozováno na systému CMS-OBCE | Vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2015 - 2018