Zápis z mimořádného zasedání zastupitelstva obce

Místo konání: zasedací místnost zastupitelstva ve Všestarech.
Přítomni: Ing. Michal Derner, Jaroslav Došel, Radovan Dvořák, Josef Macháček,
Josef Mareš, Jan Martínek, Ing. Božena Skořepová, Ing. Pavel Šandera, Josef Štefanka,
JUDr. Zuzana Zlatohlávková.
Nepřítomni: Petr Gabriel, Ing.Martin Lučický, MVDr. Michal Novák, Josef Pešek,
Přemysl Vecek.
Zahájeno: 19.00 hodin.
…………………………………………………………………………………………..............

Starosta obce Josef Macháček konstatoval, že zasedání ZO nebylo svoláno v souladu s § 93 odst.1) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecních zřízeních) a Jednacím řádem zastupitelstva. Omluvil se přítomným zastupitelům a jednání ukončil v 19.10 hod.

Josef Macháček, starosta obce
Josef Mareš, místostarosta obce

Doložka k zápisu.

Na zasedání ZO byly dne 25.9.2008 vzneseny a schváleny tyto námitky k zápisu ze dne 3.7.2008:

JUDr. Zlatohlávková: Seznámila přítomné s námitkami proti zápisům z jednání zastupitelstva obce ze dne 3.7.2008 a 21.8.2008. Námitky byly předány zapisovateli v písemné podobě a pro zpracování zápisu budou předány také elektronicky.
p. Martínek: Proč v zápisech nejsou uvedeny citace celých připomínek? Podle zápisu vypadá jeho projev, jako projev malého dítěte.

Námitky JUDr.Zlatohlávkové: hlavička má znít „Zápis z mimořádného zasedání zastupitelstva obce“. Vzhledem ke skutečnosti, že zák. č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů o obcích (obecní zřízení) ve svém ustanovení § 92 odst. 2 věta druhá jasně definuje, že zasedání zastupitelstva svolává starosta, nemohu souhlasit se zněním zápisu, tak, jak je uvedeno: “… že zasedání ZO nebylo svoláno v souladu se § 93 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecních zřízeních)…” ale musí znít “… že zasedání ZO nesvolal …”.

Ve Všestarech 20.10.2008

Josef Macháček, starosta obce

Obec Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary, tel.: 495 458 028, e-mail: urad@vsestary-obec.cz

Provozováno na systému CMS-OBCE | Vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2015 - 2018