Záměr obce pronajmout pozemek 522/2 k.ú. Rosnice

 

Obec Všestary
vyhlašuje pod č.j. 
 
záměr obce
 
na pronájem pozemku p.č. 522/2 v k.ú. Rosnice u Hradce Králové.
 
 
 
            Uvedený pozemek má výměru 136 m2 a u Katastrálního úřadu Královéhradeckého kraje, Katastrální pracoviště Hradec Králové je veden jako lesní pozemek na LV 10001 pro Obec Všestary k.ú.Rosnice.
Záměr na pronájem pozemku se vyhlašuje na dobu určitou tj. do 31.12.2014 a nájemné činí 136,- Kč za kalendářní rok. 
 
 
 
 
 
 
                                                                            ……………………………..
                                                                             JUDr.Zuzana Zlatohlávková
                                                                                         starostka  obce
  
Vyvěšeno: 20.11.2009                                                   
 Sejmuto:  
 
                                                                            …………………………………..                                                                  
                                                                                    razítko a podpis oprávněné osoby,             
                                                                                                                              která potvrzuje vyvěšení a sejmutí

 

Obec Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary, tel.: 495 458 028, e-mail: urad@vsestary-obec.cz

Provozováno na systému CMS-OBCE | Vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2015 - 2018