Vyhláška o zrušení příspěvku na úhradu neinvestičních nákladů na žáka MŠ.

Obec Všestary

 

 

 

 

Obecně závazná vyhláška č.8/2004 obce Všestary

 

 

kterou se ruší obecně závazná vyhláška č.1/2004 obce Všestary

 

 

o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol, které jsou

 

 

součástí Základní školy Všestary zřizované Obcí Všestary

 

 

 

 

    Zastupitelstvo Obce Všestary na svém zasedání dne 16.12.2004 se usneslo vydat na základě

 

 

§ 84 odst.2  písm.i) zákona č.128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení),

 

 

tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

 

 

 

 

 

Článek 1

 

 

 

 

Na základě ustanovení § 123 odst 4 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), se zrušuje obecně závazná vyhláška č.1/2004 obce Všestary o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol, které jsou součástí Základní školy Všestary zřizované Obcí Všestary

 

 

 

 

Článek 2 – účinnost

 

 

 

 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.ledna 2005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Josef Macháček ml., starosta obce           ..........................................

 

 

 

 

 

Josef Macháček st., místostarosta obce    .........................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno:          28.12.2004

 

 

 

 

 

 

   Sejmuto:          17.01.2005

Obec Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary, tel.: 495 458 028, e-mail: urad@vsestary-obec.cz

Provozováno na systému CMS-OBCE | Vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2015 - 2018