Volební okrsky pro komunální volby 2010

                                              Oznámení Obecního úřadu Všestary

 
 
 
Volby do zastupitelstva Obce Všestary
 
 Informace o počtu a sídlech volebních okrsků (VO)
Na základě §27 odst.3 zákona č.491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí,
informujeme prostřednictvím Úřední desky Obecního úřadu Všestary volené strany o počtu a sídlech VO:
- Obec Všestary má 6 volebních okrsků a to v každé své místní části
- sídla VO

Místní část
Volební okrsek č.
Sídlo
Všestary
                    1
čp.57- Základní škola Všestary
Bříza
                    2
čp.84 –zasedací místnost SDH
Chlum
                3
čp.44- Mateřská škola
Lípa
                    4
čp.8 – zasedací místnost SDH
Rosnice
                    5
čp.7 – zasedací místnost SDH
Rozběřice
                  6
čp.43-malá zasedací místnost SDH

 
                                                                                                   JUDr.Zuzana Zlatohlávková v.r.
                                                                                                            starostka obce
 
Vyvěšeno:
Sejmuto :                                                                                …………………………………………………….
                                                                                                              razítko a podpis oprávněné osoby,
                                                                                                              která potvrzuje vyvěšení a sejmutí
                

Obec Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary, tel.: 495 458 028, e-mail: urad@vsestary-obec.cz

Provozováno na systému CMS-OBCE | Vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2015 - 2018