Ustavující zasedání zastupitelstva

 

o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného zastupitelstva Obce Všestary
 
Obecní úřad Všestary  v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání ustavujícího zasedání zastupitelstva Obce Všestary, svolaného dosavadní starostkou Obce Všestary v souladu s § 91 odst. 1 zákona o obcích.
 

Místo konání:
 
Obec Všestary  – zasedací místnost Obecního úřadu Všestary č.p. 35
Doba konání:
 
8.11. 2010 od 19:00
Navržený
program:
1)      Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
2)      Schválení programu
3)      Volba starosty a místostarosty
a)      volba starosty
b)      určení počtu místostarostů
c)      volba místostarosty
d)      určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění (§ 71 zákona o obcích)
 
4)      Zřízení finančního a kontrolního výboru
a)      určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
b)      volba předsedy finančního výboru
c)      volba předsedy kontrolního výboru
d)      volba členů finančního výboru
e)      volba členů kontrolního výboru
 
5)      Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 zákona o obcích)
6)      Diskuse
 
Před schválením programu složí členové zastupitelstva obce slib.

 
Všestary dne 29.10.2010
 
.............................................
dosavadní starostka Obce Všestary, v.r.
 
 
Vyvěšeno na úřední desce dne:
Jméno a podpis:
Sejmuto z úřední desky dne:
Jméno a podpis:

Soubory ke stažení

Obec Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary, tel.: 495 458 028, e-mail: urad@vsestary-obec.cz

Provozováno na systému CMS-OBCE | Vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2015 - 2018