Usnesení ze dne 30.08.2007

Přítomných zastupitelů před hlasováním: 13
č. 167/2007: ZO schvaluje námitku ke znění usnesení ZO č. 165/2007.
Pro 13, proti 0, zdr.hl. 0 – usnesení bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním: 13
č. 168/2007: ZO schvaluje navrhnutý program zasedání zastupitelstva obce včetně změny v pořadí projednání navrhnutých bodů jednání.
Pro 13, proti 0, zdr.hl. 0 – usnesení bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním: 13
č. 169/2007: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary ze dne 30.8.2007 p.Jaroslava Došela a p.Josefa Peška jako ověřovatele zápisu a návrhovou komisi ve složení ing.Michal Derner a ing.Božena Skořepová.
Pro 13, proti 0, zdr.hl. 0 – usnesení bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním: 13
č. 170/2007: ZO schvaluje nákup 2 ks ukazatelů okamžité rychlosti od Gemos CZ, spol. s r.o. (IČO: 25065238), pro montáž v místní části Lípa u přechodu přes komunikaci II.tř. č. 35.
Pro 13, proti 0, zdr.hl. 0 – usnesení bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním: 13
č. 171/2007: ZO souhlasí s ustavením zvláštního orgánu obce „Rady pro udržitelný rozvoj území“ tak, jak je definuje zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v § 9.
Pro 9, proti 0, zdr.hl. 4 – usnesení bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním: 13
č. 172/2007: ZO ruší usnesení č. 162/2007 o výpovědích z nájemních smluv za nebytové prostory.
Pro 11, proti 1, zdr.hl. 1 – usnesení bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním: 14
č. 173/2007: ZO schvaluje smlouvu o dílo na zpracování Změny č.2 ÚPO Všestary, kterou předložila projekční kancelář Architep s.r.o. (IČO: 25951475), za částku ve výši 59.500,- Kč.
Pro 14, proti 0, zdr.hl. 0 – usnesení bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním: 14
č. 174/2007: ZO schvaluje zadání opravy zdi na hřbitově na Chlumu dle předložené nabídky ve výši 107.210,60 Kč od fi. Jiří Tomášek (IČO: 64216101).
Pro 14, proti 0, zdr.hl. 0 – usnesení bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním: 14
č. 175/2007: ZO schvaluje úhradu faktury ve výši 21.376,- Kč za opravu el.instalace v čp.53 ve Všestarech kterou provedla fi. Srdínko Ladislav Montáž elektro (IČO: 43477164).
Pro 14, proti 0, zdr.hl. 0 – usnesení bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním: 14
č. 176/2007: ZO pověřuje starostu a MVDr.Nováka jednáním se ZD Všestary o opatřeních, která zamezí dalším škodám, které vznikají v souvislosti s přívalovými dešti, táním atd.
Pro 14, proti 0, zdr.hl. 0 – usnesení bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním: 14
č. 177/2007: ZO pověřuje starostu zajištěním zprůchodnění kanalizace, která byla ucpána splaveninami při přívalových deštích.
Pro 14, proti 0, zdr.hl. 0 – usnesení bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním: 14
č. 178/2007: ZO schvaluje rozšíření vozového parku JPO/III. při SDH Chlum o vozidlo Wv Transporter formou bezúplatného převodu.
Pro 14, proti 0, zdr.hl. 0 – usnesení bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním: 14
č. 179/2007: ZO schvaluje záměr obce o prodeji části pozemku p.č. 264/1 v k.ú Bříza o výměře cca 21 m2 kdy pozemek bude zaměřen dle stávajícího zaplocení.
Pro 14, proti 0, zdr.hl. 0 – usnesení bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním: 14
č. 180/2007: ZO nemá žádné podněty k ÚPO Dolní Přím.
Pro 14, proti 0, zdr.hl. 0 – usnesení bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním: 14
č. 181/2007: ZO schvaluje objednávku 2 ks třímodulových a 2 ks dvoumodulových čekáren pro místní část Všestary u fi. Grimica s.r.o. (IČO: 25270281).
Pro 14, proti 0, zdr.hl. 0 – usnesení bylo schváleno.

Obec Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary, tel.: 495 458 028, e-mail: urad@vsestary-obec.cz

Provozováno na systému CMS-OBCE | Vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2015 - 2018