Usnesení ze dne 29.05.2008

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10.
č. 97/2008: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary ze dne 29.5.2008 p. Josefa Peška a p. Jaroslava Došla jako ověřovatele zápisu a návrhovou komisi ve složení Ing.Michal Derner a Ing.Božena Skořepová.
Hlasování o usnesení: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11.
č. 98/2008: ZO schvaluje vznesené námitky proti zápisu ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 24.4.2008.
Hlasování o usnesení: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11.
č. 99/2008: ZO schvaluje navrhnutý program pro zasedání zastupitelstva obce dne 29.5.2008 včetně návrhu na jeho doplnění a změnu pořadí projednávání bodů jednání.
Hlasování o usnesení: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11.
č. 100/2008: ZO pověřuje starostu požádat příslušný stavební úřad o vydání rozhodnutí o povolení k rozdělení pozemku a oddělení parcel č. 363/63 a 363/64 v k.ú.Všestary podle geometrického plánu č.268-1851/2007 vypracovaného firmou Geoles 12.2.2007.
Hlasování o usnesení: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11.
č. 101/2008: ZO souhlasí s nabídkou J. Vaňka na rozšíření veřejného osvětlení za předpokládanou cenu 68.000,- Kč.
Hlasování o usnesení: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11.
č. 102/2008: ZO ukládá starostovi, aby zajistil firmy pro dodělání potřebných úprav na cukrárně ve Všestarech.
Hlasování o usnesení: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 1 – bylo schváleno

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11.
č. 103/2008: ZO žádá Valnou hromadu společnosti VaK HK a.s. (IČ:48172898) o vydání souhlasu o převzetí vodovodního řadu od obce, pokud tento bude obcí převzat o stavební společnosti VÍT a Spol, spol. s r.o. (IČ: 005207297).
Hlasování o usnesení: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno

Přítomno před hlasováním: 10
č. 104/2008: ZO bere na vědomí účast místostarosty a p.Štefanky za Valné hromadě Mikroregionu obcí Památkové zóny 1866 pořádané 27.5.2008.
Hlasování o usnesení: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10.
č. 105/2008: ZO souhlasí s ponecháním původního koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti. Hlasování o usnesení: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11.
č. 106/2008: ZO pověřuje Ing.Miloše Machúta jednáním ve věci změny koncepce likvidace splaškových vod. Hlasování o usnesení: pro 10, proti 1, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11.
č. 107/2008: ZO ukládá starostovi, aby jednal o přerušení prací na připojení odpadních vod do Hradce Králové. Hlasování o usnesení: pro 10, proti 1, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11.
č. 108/2008: ZO pověřuje starostu, místostarostu, Ing. Šanderu a Ing.Skořepovou jednáním se zpracovatelem územního plánu o případné změně koncepce v odkanalizování obce. Hlasování o usnesení: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10.
č. 109/2008: ZO schvaluje rozpočet na částku 287.787,- Kč na položení dešťové kanalizace a vícepráce (obrubníky, svody,…).
Hlasování o usnesení: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 1– bylo schváleno

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11.
č. 110/2008: ZO schvaluje uhlazení faktury ve výši 39.368,20 Kč za posekání příkopů a cyklistické stezky.
Hlasování o usnesení: pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 3 – bylo schváleno

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11.
č. 111/2008: ZO ukládá starostovi ověřit porovnání nabídky ZD na posekání ploch a vybrat lepší nabídku.
Hlasování o usnesení: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 1 – bylo schváleno

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11.
č. 112/2008: ZO schvaluje doplatek faktury ve výši 30.000,- Kč za 3 ks informačních dvouvitrín.
Hlasování o usnesení: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 1 – bylo schváleno

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11.
č. 113/2008: ZO schvaluje dodatky k ceně za zpracování projektové dokumentace.
Hlasování o usnesení: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 1 – bylo schváleno

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11.
č. 114/2008: ZO schvaluje úhradu faktury ve výši 32.249,-Kč firmě GON HK a.s. (IČO: 25275666) za vyhotovení geometrického plánu pro pozemky pro „hřbitovní“ komunikaci.
Hlasování o usnesení: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 1 – bylo schváleno

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11.
č. 115/2008: ZO ukládá starostovi jednat o odkoupení pozemku pí. Zajíčkové (Jeřice) za 100,-Kč/m2. Sepsáním smlouvy je pověřena JUDr. Zlatohlávková.
Hlasování o usnesení: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 1 – bylo schváleno

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10.
č. 116/2008: Návrh usnesení: ZO souhlasí se zabezpečením uvedených objektů pomocí hromosvodů.
Hlasování o usnesení: pro 5, proti 0, zdržel se hlasování 5 – nebylo schváleno

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10.
č. 117/2008: ZO schvaluje příspěvek na konání dětských dnů a mikulášských nadílek v místních částech Obce Všestary na jedno dítě vedené v evidenci obyvatel do 15 let ve výši 60,- Kč.
Hlasování o usnesení: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10.
č. 118/2008: ZO schvaluje příspěvek na děti na tradiční letní tábor ve výši 1.000,- Kč na jedno dítě vedené v evidenci obyvatel Obce Všestary do 15 let.                                                       Hlasování o usnesení pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10.
č. 119/2008: ZO schvaluje příspěvek pro TJ Sokol Všestary na pořádání turnaje v malé kopané ve výši 2.000,- Kč. Turnaj se bude konat 7.6.2008.                                                                      Hlasování o usnesení: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 1 – bylo schváleno

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10.
č. 120/2008: ZO schvaluje příspěvek pro TJ Sokol Všestary ve výši 3000,- Kč na taneční zábavu, která se bude konat 28.6.2008.                                                                                                   Hlasování o usnesení: pro 8, proti 1, zdržel se hlasování 1 – bylo schváleno

Obec Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary, tel.: 495 458 028, e-mail: urad@vsestary-obec.cz

Provozováno na systému CMS-OBCE | Vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2015 - 2018