Usnesení ze dne 28.11.2013

 

Usnesení ze zasedání zastupitelstva Obce Všestary

ze dne 28. 11. 2013 (místo konání: Zasedací místnost hasičské klubovny v místní části Rozběřice)

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 9

Návrh usnesení č. 121/2013: ZO schvaluje program zasedání ZO Všestary konaného dne 28.11.2013

Hlasování o usnesení č. 121/2013: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 9
Návrh usnesení č. 122/2013: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary konaného dne 28.11.2013 návrhovou komisi ve složení pan Pešek a Ing. Šandera.

Hlasování o usnesení č. 122/2013: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 9
Návrh usnesení č. 123/2013: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary konaného dne 28.11.2013  jako ověřovatele zápisu Ing. Svoboda, pí. Marika Dohnalová Čapková

Hlasování o usnesení č. 123/2013: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 9
Návrh usnesení č. 124/2013: ZO souhlasí s rozdělením rozpočtových příjmů z loterií, sázek a podobných her od Ministerstva financí ČR na sportovní neziskové organizace a sportovní kluby mající sídlo na území  Obce Všestary.

Hlasování o usnesení č. 124/2013: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 9
Návrh usnesení č. 125/2013: ZO ukládá vedení Obecního úřadu Všestary předkládat návrhy na investiční akce zastupitelstvu obce, které výhradně bude schvalovat jejich výběr a pořadí realizace.

Hlasování o usnesení č. 125/2013: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 9
Návrh usnesení č. 126/2013: Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce na rok 2014 sestaveného jako schodkový s příjmy ve výši 19,225.000,-. Kč a výdaji ve výši 25,965.000,-. Kč. Schodek činí 6,750.000,-  Kč, je kryt a bude uhrazen finančními prostředky minulých let.

JUDr. Zlatohlávková – pro

Ing. Fof – pro

Marika Dohnalová-Čapková - pro

Ing. Svoboda - pro

Ing. Šandera - pro

Jaroslav Došel - pro

Přemysl Vecek - pro

Martin Hájek - pro

Josef Pešek - pro

Hlasování o usnesení č. 126/2013: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 9
Návrh usnesení č. 127/2013: Zastupitelstvo obce schvaluje předložený rozpočtový výhled na období let 2015 až 2017. 

Hlasování o usnesení č. 127/2013: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 9
Návrh usnesení č. 128/2013: Zastupitelstvo obce schvaluje následující příspěvky z programu všestarské neziskovky:

·         Sokol Chlum žádá o částku 8.293,- Kč, jako příspěvek na uspořádání sokolské zábavy, který se koná 23.11.2013 a nákup hraček k Mikulášské besídce v MŠ Chlum,

·         Centrum pro rodinu Beránek žádá o celkovou částku 9.891,- Kč, jako příspěvek 8.774,- Kč na Příměstský tábor (odměny pro děti, společenské hry, výtvarné a sportovní potřeby), příspěvek 1.117,- Kč na Drakiádu (odměny pro děti) ze dne 26.3.2013,

·         SDH Rozběřice žádá o částku 3.555,- Kč, jako příspěvek na uspořádání mikulášské nadílky, která se koná 14.12.2013,

·         SDH Rosnice žádá o celkovou částku 4.100,- Kč, jako příspěvek 2.250,- Kč na nákup tiskárny pro fotodokumentaci z akcí, příspěvek 350,- Kč na sladkosti pro děti za adventní zpívání, příspěvek 1.500,- Kč na bowling, který se uskuteční 15.12.2013 jako kulturní akce SDH

·         TJ Sokol Všestary o celkovou částku 25.391,- Kč, jako příspěvek 3.127,- Kč na barvy pro nátěr venkovních setů, příspěvek 1.300,- Kč na barvy pro vytváření kulis na dětský den, 22.6.2013, částka, příspěvek 600,- Kč na ceny nohejbalového turnaje, 20.7.2013, příspěvek 299,- Kč na poháry podzimního turnaje v pétanque, příspěvek 1.356,- Kč na ceny volejbalového turnaje, 31.8.2013, příspěvek 1.277,- Kč na ceny pro děti na dětský branný den, 12.10.2013, příspěvek 2.500,- Kč na ceny soutěží pro děti na Mikulášské nadílce, 7.12.2013, příspěvek 4.000,- Kč na hudební produkci „Štěpánská zábava“, 25.12.2013, příspěvek 1.282,- Kč na OSA - „Štěpánská zábava“, 25.12.2013, příspěvek 9.650,- Kč na zesilovač pro ozvučení pořádaných akcí,

·         SDH Chlum žádá o celkovou částku 11.673,- Kč, jako příspěvek na mikulášskou nadílku (balíčky pro děti, nájemné za sál, ceny pro děti).

Hlasování o usnesení č. 128/2013: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0.bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 9
Návrh usnesení č. 129/2013: Zastupitelstvo obce souhlasí s poskytnutím příspěvku AFK Probluz na nákup tréninkového vybavení pro mládežnické družstvo ve výši 11 x 500,- Kč (na člena bydlícího v našich obcích) v celkové výši 5.500,- Kč.

Hlasování o usnesení č. 129/2013: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 9
Návrh usnesení č. 130/2013: Zastupitelstvo obce schvaluje faktury:

 • EMPLA AG spol. s r.o., IČ: 25996240, Za Škodovkou 305, 503 11 Hradec Králové – rozbor odpadních vod, částka: 14.905,- Kč,
 • HIGWAY DESIGN, s.r.o., IČ: 27513351, Okružní 948, 500 03 Hradec Králové 3 – aktualizace PD na stavbu+ „Všestary – Chodníky: lokalita Lípa, Bříza a Rozběřice“, částka: 31.702,- Kč,
 • LESTAV spol. s r.o., IČ: 43463240, Žirecká Podstráň 70, 544 01 Dvůr Králové nad Labem – stavební práce 0048„Snížení energetické náročnosti objektu tělocvičny ZŠ Všestary“, částka 696.309,99 Kč,
 • LESTAV spol. s r.o., IČ: 43463240, Žirecká Podstráň 70, 544 01 Dvůr Králové nad Labem – stavební práce 0049„Snížení energetické náročnosti objektu tělocvičny ZŠ Všestary“, částka 699.530,56 Kč,
 • LESTAV spol. s r.o., IČ: 43463240, Žirecká Podstráň 70, 544 01 Dvůr Králové nad Labem – stavební práce 0050„Snížení energetické náročnosti objektu tělocvičny ZŠ Všestary“, částka 495.616,30 Kč,
 • PROIS, a.s., IČ: 25943022, Veverkova 1343, 500 02 Hradec Králové – zpracování a podání žádosti „Kanalizace a ČOV Všestary a Rozběřice“, částka: 15.730,- Kč,
 • Yveta Patzeltová, IČ: 42269971, Čelakovského 639, 500 02 Hradec Králové 2 – BOZP „Snížení energetické náročnosti budovy OÚ Všestary“ 21.10 - 31.10.2013, částka: 3.860,- Kč,
 • Ing. Jiří Otčenášek, IČ: 49333887, SNP 612, 500 03 Hradec Králové – statický posudek a návrh řešení stabilizace konstrukce tělocvičny, částka: 6.150,- Kč,
 • Jaroslav Došel, IČ: 10468510, Všestary 132, 503 12 Všestary – výroba a montáž ocelových prvků statického zabezpečení na objektu tělocvičny, částka: 73.860,- Kč,
 • Ing. Martin Burkert – M–STAV, IČ: 45989290, Na Valše 325/16a, 503 01 Hradec Králové 16 – TDI „Snížení energetické náročnosti budovy OÚ Všestary“, částka: 20.000,- Kč,
 • Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, IČ: 71009396, Partyzánské náměstí 7, 702 00 Ostrava 2 – měření koncentrace azbestových a minerálních vláken „MŠ Chlum“, částka: 34.858,- Kč,
 • Marius Pedersen a. s., IČ: 42194920, Průběžná 1940/3, 500 09 Hradec Králové – svoz velkoobjemového odpadu, částka 109.526,- Kč,
 • Marius Pedersen a. s., IČ: 42194920, Průběžná 1940/3, 500 09 Hradec Králové – svoz nebezpečného odpadu, částka 20.836,- Kč,
 • INKA – dopravní značení Hradec Králové s.r.o., IČ: 27478866, Obránců míru 258, 503 02 Předměřice nad Labem – zrcadlo a červené patníky v Rozběřicích, částka: 10.883,- Kč.

Hlasování o usnesení č. 130/2013: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 9
Návrh usnesení č. 131/2013: Zastupitelstvo obce volí na jednání valné hromady Mikroregionu „Památkové zóny 1866“, která se bude konat dne 13.12.2013 v 17.00 hodin v místní části Chlum obce Všestary  tyto zástupce obce: Ing. Milan Svoboda, MVDr. Michal Novák, Ing. Vladimír Fof, Jaroslav Došel, JUDr. Zuzana Zlatohlávková.

Hlasování o usnesení č. 131/2013: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 8

Návrh usnesení č. 132/2013: Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 10 přijaté radou obce 18.11.2013.

Hlasování o usnesení č. 132/2013: pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 9
Návrh usnesení č. 133/2013: Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti do Programu obnovy venkova na rok 2014 – Oprava zpevněných ploch v centru obce – u kostela ve Všestarech.

Hlasování o usnesení č. 133/2013: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 9

Návrh usnesení č. 134/2013: Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu č. OS201320003550, o výpůjčce s firmou EKO-KOM, a.s., IČ: 25134701 se sídlem Na Pankráci 1685/17, 140 21 Praha 4 z 9.5.2013.

Hlasování o usnesení č. 134/2013: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 9

Návrh usnesení č. 135/2013: Zastupitelstvo obce zmocňuje starostku k provedení rozpočtových opatření nutných s plněním rozpočtu na konci roku 2013.

Hlasování o usnesení č. 135/2013: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 

Obec Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary, tel.: 495 458 028, e-mail: urad@vsestary-obec.cz

Provozováno na systému CMS-OBCE | Vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2015 - 2018