Usnesení ze dne 27. 10. 2011

 

Usnesení ze zasedání zastupitelstva Obce Všestary

ze dne 27. 10. 2011 (místo konání: Zasedací místnost Obecního úřadu ve Všestarech)

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 9
Návrh usnesení č. 183/2011: ZO schvaluje program zasedání ZO Všestary konaného dne 27.10.2011.

Hlasování o usnesení č. 183/2011: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.


Přítomných zastupitelů před hlasováním 9
Návrh usnesení č. 184/2011: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary konaného dne 27.10.2011 návrhovou komisi ve složení Ing. Pavel Šandera, p. Vladimír Došel.

Hlasování o usnesení č. 184/2011: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 9
Návrh usnesení č. 185/2011: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary konaného dne 27.10.2011 jako ověřovatele zápisu p. Peška a Ing. Svobodu. 

Hlasování o usnesení č. 185/2011: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním10
Návrh usnesení č. 186/2011: ZO pověřuje paní starostku, aby zajistila žádost o podání dotace na úpravu prostranství před kostelem ve Všestarech v rámci výzvy MAS.

Hlasování o usnesení č. 186/2011: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 9
Návrh usnesení č. 187/2011: ZO rozhodlo o sjednocení obytných ploch v ÚPO Všestary jako ploch označených „plochy smíšené obytné – venkovské“.

Hlasování o usnesení č. 187/2011: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 9
Návrh usnesení č. 188/2011: ZO ruší usnesení č. 13/2011.

Hlasování o usnesení č. 188/2011: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 9
Návrh usnesení č. 189/2011: ZO jmenuje jako určeného zastupitele pro jednání o územním plánu Obce Všestary JUDr. Zuzanu Zlatohlávkovou.

Hlasování o usnesení č. 189/2011: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Návrh usnesení č. 190/2011: ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 6 – zvýšení na straně příjmů o 151.682,- Kč, zvýšení na straně výdajů o 151.682,- Kč a rozpočtové opatření č. 7 – zvýšení na straně příjmů o 794.400,- Kč, zvýšení na straně výdajů o 794.400,- Kč.

Hlasování o usnesení č. 190/2011: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 9
Návrh usnesení č. 191/2011: Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 8 – změna paragrafů.

Hlasování o usnesení č. 191/2011: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 9
Návrh usnesení č. 192/2011: Zastupitelstvo obce ruší usnesení číslo 111/2011.

Hlasování o usnesení č. 192/2011: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 9
Návrh usnesení č. 193/2011: Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením kupní smlouvy a smlouvy o zřízení věcného břemene se Zemědělským družstvem Všestary, IČ 00124087 na pozemky v k.ú. Všestary za kupní cenu 162.000,- Kč a úplatně zřízené věcné břemeno za částku 10.000,- Kč.

Hlasování o usnesení č. 193/2011: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno


Přítomných zastupitelů před hlasováním 9
Návrh usnesení č. 194/2011: Zastupitelstvo obce schvaluje odměny neuvolněným členům zastupitelstva dle zákona č. 375/2010 Sb. ve znění platném od 1.1.2011, když bylo projednáno v zastupitelstvu dne 27.1.2011, ale nebylo učiněno usnesení. Starosta 22.356,-Kč, člen rady 1.235,-Kč, předseda výboru 1064,-Kč, člen výboru 836,-Kč, člen zastupitelstva 450,-Kč.

ování o usnesení č. 194/2011: pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 1bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 9
Návrh usnesení č. 195/2011: Zastupitelstvo obce schvaluje Ing. Michala Dernera od 23.6.2011  jako člena kontrolního výboru.

Hlasování o usnesení č. 195/2011: pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 1bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 9
Návrh usnesení č. 196/2011: Zastupitelstvo obce souhlasí s příspěvkem pro TJ Sokol Chlum ve výši 6.500,-Kč na kulturní odpoledne s dechovou muzikou Podzvičinka z programu všestarské neziskovky.

Hlasování o usnesení č. 196/2011: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 9
Návrh usnesení č. 197/2011: Zastupitelstvo obce souhlasí s příspěvkem na nákup cvičební pomůcky – neoprenové plavecké rukavice /20 ks/ pro TJ Sokol Všestary ve výši 5.544,-Kč z programu všestarské neziskovky.

Hlasování o usnesení č. 197/2011: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 9
Návrh usnesení č. 198/2011: Zastupitelstvo obce souhlasí s příspěvkem ve výši 9.000,- Kč na nákup el. materiálu, který byl použit na elektroinstalační práce v buňce a na místním hřišti pro Nohejbal klub Bříza společně s SDH Bříza za předpokladu, že tato částka bude odečtena z programu všestarské neziskovky. Příspěvek bude poskytnut po vyhotovení revizní zprávy nové elektrické instalace. V případě, že u obou spolků není dostatečná částka příspěvku na činnost letošního roku, bude chybějící částka odečtena z příspěvků na rok 2012.

Hlasování o usnesení č. 198/2011: pro 7, proti 2, zdržel se hlasování 0nebylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 9

Návrh usnesení č. 199/2011: ZO souhlasí s podanou žádostí Nohejbal klub Bříza společně s místním SDH o příspěvek za provedené elektroinstalační práce ve výši 9.000,- Kč.

Hlasování o usnesení č. 199/2011: pro 0, proti 7, zdržel se hlasování 2nebylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 9
Návrh usnesení č. 200/2011: Zastupitelstvo obce schvaluje proplacení faktur: 

·         Ing. Zdeněk Hrouda, IČ: 67480659, částka 34.800,- Kč, zpracování projektu-Energeticky úsporná opatření MŠ Chlum,

·         Stavební keramika spol. s r. o., IČ: 655767, částka 13.343,- Kč, vybavení koupelny v č.p. 54 Bříza,

·         Stavební keramika spol. s r. o., IČ: 655767, částka 22.148,- Kč, obklady, dlažba v č.p. 54 Bříza.

·         Erbs Milan – provádění staveb, IČ 73576301, částka 39.446,- Kč, materiál, zednické práce, práce na obkládání v čp. 54 Bříza /koupelna, záchod, kuchyň/.

Hlasování o usnesení č. 200/2011: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Obec Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary, tel.: 495 458 028, e-mail: urad@vsestary-obec.cz

Provozováno na systému CMS-OBCE | Vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2015 - 2018