Usnesení ze dne 27.07.2006

Usnesení,
které schválilo zastupitelstvo Obce Všestary na svém zasedání dne 27.07.2006
při účasti 12 zastupitelů z 15 (80 %).
Zasedání zastupitelstva Obce Všestary
se uskutečnilo od 19.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Všestarech.zastupitelstvo stanovuje:
- počet zastupitelů v zastupitelstvu obce na volební období 2006-2010 na 15.

zastupitelstvo obce schvaluje:
- Prohlášení o partnerství s Magistrátem města Hradec Králové na projektu „Informační systém jako nástroj na podporu rozhodování ve vodním hospodářství v územní působnosti obce s rozšířenou působností Hradec Králové“.
- prodej pozemku p.č.39/1 v k.ú.Rosnice o výměře 146 m2, pí.Jitce Květenské za cenu v místě obvyklou tj. 100,- Kč/m2.
- prodej pozemku p.č.264/8 (dle geometrického plánu pro změnu hranic č.83-6426/2004) v k.ú.Bříza o výměře 146 m2, p.Karlu Řežábkovi za cenu v místě obvyklou tj. 100,- Kč/m2.
- úpravu termínů plnění u opatření g), h) a i) přijatých k Závěrečnému účtu obce za rok 2005 usnesením ZO ze dne 25.5.2006 z termínu z 30.6. na 30.9.2006.
- mandátní smlouvu s ing.Osvaldem Kašparem na zajištění technického dozoru při realizaci díla „Prodloužení vodovodu Rozběřice-Hejcmanka“, za cenu konečnou ve výši 12.000,- Kč.


Obec Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary, tel.: 495 458 028, e-mail: urad@vsestary-obec.cz

Provozováno na systému CMS-OBCE | Vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2015 - 2018