Usnesení ze dne 26.07.2007

Přítomných zastupitelů před hlasováním: 8
č. 159/2007: ZO schvaluje navrhnutý program jednání zasedání zastupitelstva obce.
Pro 8, proti 0, zdr.hl. 0 – usnesení bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním: 8
č. 160/2007: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary ze dne 26.7.2007 p.Radovana Dvořáka a p.Josefa Štefanku jako ověřovatele zápisu a návrhovou komisi ve složení ing.Michal Derner a ing.Božena Skořepová.
Pro 8, proti 0, zdr.hl. 0 – usnesení bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním: 8
č. 161/2007: ZO schvaluje návrh na opatření ze zprávy jednání finančního výboru č.j.FV 2007-1 a ukládá účetní obce vést účetnictví bazénu tak, aby příjmy a výdaje byly úplné a mohlo být sledováno přesně hospodaření a provést úpravy v evidenci číslovaných vstupenek.
Pro 8, proti 0, zdr.hl. 0 – usnesení bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním: 8
č. 162/2007: ZO pověřuje starostu obce rozesláním výpovědí z nájemních smluv na nebytové prostory v budově bazénu tak, aby mohly být nové ve smyslu platných právních předpisů podepsány k 1.1.2008.
Pro 8, proti 0, zdr.hl. 0 – usnesení bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním: 8
č. 163/2007: ZO považuje navrženou řadovou zástavbu v lokalitě V10, která je souběžná s železniční tratí za nevhodné, neodpovídající zástavbě venkovského typu a vyzývá prostřednictvím starosty obce projektanta ke zpracování nové koordinační studie.
Pro 7, proti 0, zdr.hl. 1 – usnesení nebylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním: 8
č. 164/2007: ZO schvaluje všechny doručené nabídky na zpracování Změny č.2 ÚPO Všestary a pověřuje investiční komisi vyhodnocením nabídek, které předloží ZO na příštím zasedání ZO.
Pro 8, proti 0, zdr.hl. 0 – usnesení bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním: 8
č. 165/2007: ZO schvaluje navrhnutý program jednání zasedání zastupitelstva obce včetně návrhů na doplnění.
Pro 8, proti 0, zdr.hl. 0 – usnesení bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním: 8
č. 166/2007: ZO schvaluje navýšení částky na opravu hasičského vozidla LIAZ 101 CAS 24 o částku 15.200,- Kč na výměnu zadní rolety za výklopné dveře (přístup k ovládání čerpadel).
Pro 8, proti 0, zdr.hl. 0 – usnesení bylo schváleno.

Obec Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary, tel.: 495 458 028, e-mail: urad@vsestary-obec.cz

Provozováno na systému CMS-OBCE | Vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2015 - 2018