Usnesení ze dne 24.6.2009

(místo konání: sál hostince Pod Zelenou v místní části Lípa)

Přítomných zastupitelů před hlasováním: 10
Návrh usnesení č. 189/2009: ZO schvaluje program mimořádného zasedání.

Hlasování o usnesení č. 189/2009/2009: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10
Návrh usnesení č. 190/2009: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary ze dne 24. 6. 2009 jako členy návrhové komise  p. Josefa Mareše a Ing. Boženu  Skořepovou.

Hlasování o usnesení č. 190/2009: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno..

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10
Návrh usnesení č. 191/2009: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary ze dne 24. 6. 2009 jako ověřovatele zápisu p. Josefa Macháčka a p. Josefa Štefanku.

Hlasování o usnesení č. 191/2009: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12
Návrh usnesení č. 192/2009: ZO schvaluje návrh nájemní smlouvy na pronájem budovy bazénu v předloženém znění s úpravou v čl. V., bod 8. nájemní smlouvy, kde bude na konci polední věty vypuštěn dovětek „na vrub pronajímatele“, a pověřuje starostku jejím podpisem.

Hlasování o usnesení č. 192/2009: pro 10, proti 1, zdržel se hlasování 1 – bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení č. 193/2009: ZO pověřuje starostku uzavřením smlouvy o přechodu práv a povinností z pracovně právních vztahů v souladu s čl. VI, bod 1 smlouvy o pronájmu „budovy bazénu“.

Hlasování o usnesení č. 193/2009: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 2 – bylo schváleno.

 

Obec Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary, tel.: 495 458 028, e-mail: urad@vsestary-obec.cz

Provozováno na systému CMS-OBCE | Vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2015 - 2018