Usnesení ze dne 24.05.2012

 

Usnesení ze zasedání zastupitelstva Obce Všestary

ze dne 24. 05. 2012 (místo konání: Zasedací místnost Obecního úřadu ve Všestarech)

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 8
Návrh usnesení č. 50/2012: ZO schvaluje program zasedání ZO Všestary konaného dne 24.5.2012

Hlasování o usnesení č. 50/2012: pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 8
Návrh usnesení č. 51/2012: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary konaného dne 24.5.2012 návrhovou komisi ve složení Ing. Šandera, Ing. Derner.

Hlasování o usnesení č. 51/2012: pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 8
Návrh usnesení č. 52/2012: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary konaného dne 24.5.2012 jako ověřovatele zápisu p. Vladimír Došel a p. Přemysl Vecek.

Hlasování o usnesení č. 52/2012: pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 9
Návrh usnesení č. 53/2012: ZO pověřuje paní starostku zadáním projektu na odvlhčení suterénu čp. 35 ve Všestarech, který bude použit jako podklad pro výběrové řízení na zhotovitele díla a současně pověřuje radu obce provedením výběru dodavatele.

Hlasování o usnesení č. 53/2012: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 9
Návrh usnesení č. 54/2012: ZO schvaluje návrh nájemní smlouvy na pronájem části pozemku uvedeného na LV 10001 p. p. č. 131/1 o výměře 1.000 m2 v k.ú. Chlum.

Hlasování o usnesení č. 54/2012: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 9
Návrh usnesení č. 55/2012: Zastupitelstvo obce deleguje na valnou hromadu mikroregionu Svazku obcí památkové zóny 1866 zastupitele Ing. Fof, p. Vladimír Došel, p. Vecek, Ing. Derner a p. Macháček.

Hlasování o usnesení č. 55/2012: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 9
Návrh usnesení č. 56/2012: Zastupitelstvo obce souhlasí s opravou podlahy v tělocvičně a

podáním žádosti o dotaci prostřednictvím MAS Hradecký venkov o.p.s. projekt Oprava tělocvičny Základní školy a mateřské školy, Všestary.

Hlasování o usnesení č. 56/2012: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 9
Návrh usnesení č. 57/2012: ZO souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy s panem Rakem podle vyhlášeného záměru na pronájem domu čp. 2 Rozběřice.

Hlasování o usnesení č. 57/2012: pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 1bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 9
Návrh usnesení č. 58/2012: Zastupitelstvo obce souhlasí s vyhlášením záměru na pronájem pozemku evidovaného jako parcela číslo 32/1 v k.ú. Všestary na dobu určitou 10 let za 180,- Kč ročně.

Hlasování o usnesení č. 58/2012: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 9
Návrh usnesení č. 59/2012: Zastupitelstvo obce schvaluje neinvestiční náklady na žáka v ZŠ  4.291,- Kč, na žáka MŠ Všestary 3.034,- Kč, na žáka MŠ Chlum 1.354,- Kč, náklady na strávníka ve školní jídelně 1.988,- Kč.

Hlasování o usnesení č. 59/2012: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 8
Návrh usnesení č. 60/2012:  Zástupci jmenováni za obec do školské rady jsou p. Pešek a pí. Čapková-Dohnalová.

Hlasování o usnesení č. 60/2012: pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 9
Návrh usnesení č. 61/2012: ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 2 – navýšení na straně příjmů o 119.100,- Kč, navýšení na straně výdajů o 119.100,- Kč.

Hlasování o usnesení č. 61/2012: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 9
Návrh usnesení č. 62/2012: Zastupitelstvo obce deleguje v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb. v platném znění Ing. Vladimíra Fofa k zastupování obce na řádné valné hromadě společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., IČ: 48172898, která se koná 13.6.2012.

Hlasování o usnesení č. 62/2012: pro 8 proti 0, zdržel se hlasování 1bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 9
Návrh usnesení č. 63/2012: Zastupitelstvo obce schvaluje následující příspěvky z programu všestarské neziskovky:

 • TJ Sokol Všestary částku 644,- Kč, jako příspěvek na ceny 3. ročníku halového volejbalového turnaje, který se konal 17.03.2012; a částku 2.068,- Kč, jako příspěvek na sladkosti a drobné ceny pro děti při dětském karnevalu, který se konal 31.03.2012,
 • Centrum pro rodinu Beránek celkovou částku 6.000,- Kč, jako příspěvek 2.000,- Kč na Velikonoční dílnu ze dne 3.4.2012, příspěvek 1.000,- Kč na Hod beránka – velikonoční slavnost ze dne 8.4.2012 a příspěvek 3.000,- Kč na Den matek, který se bude konat 13.5.2012.

Hlasování o usnesení č. 63/2012: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 9
Návrh usnesení č. 64/2012: Zastupitelstvo obce schvaluje mimořádný příspěvek ve výši 4.000,- Kč pro Nohejbal klub Bříza na materiál k opravě buňky.

Hlasování o usnesení č. 64/2012: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 9
Návrh usnesení č. 65/2012: ZO schvaluje proplacení faktur:

 • Alestra s.r.o., IČ: 29196485, Tišnovská 305, 664 34 Kuřim – materiál na doplnění a opravu dětských hřišť, částka 5.611,- Kč,
 • Erbs Milan – provádění staveb, IČ: 73576301, Benátky 37, 503 03 Smiřice – stavební práce na č.p. 129 Všestary (zazdění vany, obklady a dlažba v koupelně, na WC, v kuchyni a na chodbě), částka 21.307,- Kč,
 • Petr Vondrus – VODA, TOPENÍ, PLYN, IČ: 69885150, Lípa 39, 503 12 Všestary – montáž vody, topení a zdravotechniky na č.p. 129 Všestary, částka 89.289,- Kč,
 • Erbs Milan – provádění staveb, IČ: 73576301, Benátky 37, 503 03 Smiřice – stavební práce na č.p. 129 Všestary (pokládka dlažby včetně sokolu v zádveří), částka 1.653,- Kč,
 • Ing. Zdeněk Hrouda, IČ: 67480659, Všestary 199, 503 12 Všestary – úprava projektové dokumentace Energeticky úsporná opatření OÚ Všestary, částka 13.200,- Kč,
 • INKA – dopravní značení Hradec Králové s.r.o., IČ: 27478866, Obránců míru 258, 503 02 Předměřice nad Labem – značky na panelce u Rozběřic a na cyklostezce na Máslojedy, částka 4.536,- Kč,
 • Ing. Miloš Machút, IČ: 12950092, Běleč n. Orlicí 94, 503 46 Třebechovice p. Orebem – projednání žádosti o povolení nakládání s vodami – bazén, částka 5.355,60 Kč
 • Rejmánek Libor, IČ: 67491481, Brožíkova 610, Hradec Králové – úprava kanalizace Chlum, částka 2.000,- Kč,
 • Srdínko Ladislav Montáž elektro, IČ: 43477194, Rozběřice 74, 503 12 Všestary – elektroinstalace v buňce na hřišti ve Bříze, částka 12.912,- Kč,
 • Srdínko Ladislav Montáž elektro, IČ: 43477194, Rozběřice 74, 503 12 Všestary – elektromontážní práce v čp. 129 Všestary, částka 12.882,- Kč,
 • Srdínko Ladislav Montáž elektro, IČ: 43477194, Rozběřice 74, 503 12 Všestary – montáž nové přípojky, nový rozvaděč a elektroinstalace v hasičské zbrojnici ve Bříze, částka 22.548,- Kč.
 • IWW engeneering s.r.o. IČ: 24701157 dobropis faktury, kterou zastupitelstvo schválilo dne 22.3.2012,  fakturovaná částka za stanovisko projektanta (zateplení MŠ Všestary) činí 18.000,- Kč (včetně DPH).
 • Ing. Viktor Netušil, IČ: 60140186 vyúčtoval geometrický plán za zaměření morového sloupu v k.ú. Chlum částkou 6.100,- Kč + 2.400,- Kč za poradenskou činnost, celkem 8.500,- Kč.
 • Srdínko Ladislav Montáž elektro, IČ: 43477194, Rozběřice 74, 503 12 Všestary – elektromonážní práce na opravě veřejného osvětlení v místní části Chlum, částka 112.200,- Kč,  
 • Hradecký venkov o.p.s., IČ: 27517730 zaslal fakturu za odborné poradenství na částku 4.500,- Kč. Částka představuje nenárokovou odměnu a je vypočítána z dotace (získané prostřednictvím MAS) za tzv. Šrámův kříž
 • Jan Horáček TRUHLÁŘSTVÍ, IČ: 16204603, Chlum 42, 503 12 Všestary – výměna dřevěných částí na 7ks laviček, částka 8.200,- Kč.
 • Radek Pražák – Klempířství, IČ 74886282, Střezetice 50 – oprava střechy nad budovou hasičské zbrojnice Rozběřice, částka 33.120,- Kč.

Hlasování o usnesení č. 65/2012: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 9
Návrh usnesení č. 66/2012: ZO pověřuje radu obce vypořádáním nejasností v žádosti o vydání souhlasu k trvalému odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu a souhlasu s vydáním územního rozhodnutí pro stavbu rondelu a mohyly – Archeopark pravěku.

Hlasování o usnesení č. 66/2012: pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 1bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 9
Návrh usnesení č. 67/2012: Vzhledem k pozastavení usnesení rady obce č. 25/2012 starostkou obce, souhlasí zastupitelstvo obce s vypsáním výběrového řízení na ředitele školy.

Podle jednacího řádu bude hlasováno jmenovitě

JUDr. Zuzana Zlatohlávková – pro vypsání výběrového řízení

Ing. Michal Derner – pro vypsání výběrového řízení

Vladimír Došel – proti vypsání výběrového řízení

Ing. Vladimír Fof – proti vypsání výběrového řízení

Martin Hájek -  proti vypsání výběrového řízení

Josef Macháček -  proti vypsání výběrového řízení

Josef Pešek – proti vypsání výběrového řízení

Ing. Pavel Šandera – zdržel se hlasování

Přemysl Vecek – proti vypsání výběrového řízení

Hlasování o usnesení č. 67/2012: pro 2, proti 6, zdržel se hlasování 1nebylo schváleno.

Obec Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary, tel.: 495 458 028, e-mail: urad@vsestary-obec.cz

Provozováno na systému CMS-OBCE | Vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2015 - 2018