Usnesení ze dne 24.04.2008

Přítomných zastupitelů před hlasováním 13.
č. 74/2008: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary ze dne 24.4.2008 p. Josefa Peška a p. Josefa Štefanku jako ověřovatele zápisu a návrhovou komisi ve složení MVDr. Michal Novák a Ing.Božena Skořepová.
Pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 1 – bylo schváleno

Přítomných zastupitelů před hlasováním 13.
č. 75/2008: ZO schvaluje vznesené námitky proti zápisu ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 20.3.2008 v tomto znění:
- v usnesení č.61/2008 je podle výsledku hlasování chybně uvedeno „bylo schváleno“, správně má být „ nebylo schváleno“.
- bodě č.9 – v textu „ nelze, aby plavčík obsluhoval saunu „ uvést text „ nelze, aby plavčík obsluhoval bufet v sauně“.
Pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno

Přítomných zastupitelů před hlasováním 14.
č. 76/2008: ZO schvaluje navrhnutý program pro zasedání zastupitelstva obce dne 24.4.2008.
Pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno

Přítomných zastupitelů před hlasováním 14.
č. 77/2008: ZO obce schvaluje finanční příspěvek na podporu kulturní akce „ Všestary-Fest 2008“ na vypravení parní lokomotivy ve výši 10.000,- Kč.
Pro 5, proti 3, zdržel se hlasování 6 – nebylo schváleno

Přítomných zastupitelů před hlasováním 14.
č. 78/2008: ZO obce schvaluje finanční příspěvek na podporu kulturní akce „ Všestary-Fest 2008“ na vypravení parní lokomotivy ve výši 20.000,- Kč.
Pro 7, proti 1, zdržel se hlasování 6 – nebylo schváleno

Přítomných zastupitelů před hlasováním 14.
č. 79/2008: ZO obce schvaluje finanční příspěvek na podporu kulturní akce „ Všestary-Fest 2008“ ve výši schodku za vypravení parní lokomotivy.
Pro 2, proti 5, zdržel se hlasování 7 – nebylo schváleno

Přítomných zastupitelů před hlasováním 14.
č. 80/2008: ZO navrhuje považovat předcházející usnesení za dílčí.
Pro 12, proti 1, zdržel se hlasování 1 – bylo schváleno

Přítomných zastupitelů před hlasováním 14.
č. 81/2008: ZO obce schvaluje finanční příspěvek na podporu kulturní akce „ Všestary-Fest 2008“ na vypravení parní lokomotivy ve výši 20.000,- Kč.
Pro 8, proti 4, zdržel se hlasování 2 – bylo schváleno

Přítomných zastupitelů před hlasováním 14.
č. 82/2008: ZO souhlasí s úhradou investičních nákladů na rozvod vody a odpadu v hasičské zbrojnici ve Bříze ve výši 4.000,- Kč.
Pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 1 – bylo schváleno

Přítomných zastupitelů před hlasováním 14.
č. 83/2008: ZO pověřuje starostu upřesněním podmínek zřízení stavby a provozu silničního sjezdu a o omezení užívání nemovitosti, které bude smlouva obsahovat.
Pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno

Přítomných zastupitelů před hlasováním 14.
č. 84/2008: ZO doporučuje přijetí sezónního pracovníka technických služeb.
Pro 3, proti 7, zdržel se hlasování 4 – nebylo schváleno

Přítomných zastupitelů před hlasováním 14.
č. 85/2008: ZO schvaluje rozpočet na rok 2008 své příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola, Všestary ve výši 3.015,- tis.Kč.
Hlasování o usnesení pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 1 – bylo schváleno

Přítomných zastupitelů před hlasováním 14.
č. 86/2008: ZO schvaluje neinvestiční náklady na žáka na rok 2008 Základní škole a mateřské škole Jana Pavla II.(IČO:64810321), Hradec Králové ve výši 3.500,- Kč na dva žáky.
Pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno

Přítomných zastupitelů před hlasováním 13.
č. 87/2008: ZO schvaluje neinvestiční náklady na žáka na rok 2008 Městu Nechanice ( IČO: 269191) ve výši 6.500,- Kč na jednoho žáka.
Pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 2 – bylo schváleno

Přítomných zastupitelů před hlasováním 14.
č. 88/2008: ZO bere na vědomí racionalizační opatření na autobusových linkách v úseku Hradec Králové-Hořice-Jičín.
Pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 1 – bylo schváleno

Přítomných zastupitelů před hlasováním 14.
č. 89/2008: ZO schvaluje celkové náklady na průjezd autobusové linky 610010(HK-Velký Vřešťov-Boháňka) obcí Rozběřice ve výši 38.286,- Kč.
Pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno

Přítomných zastupitelů před hlasováním 14.
č. 90/2008: ZO schvaluje úhradu faktur za opravu kanalizace a uliční vpusti ve výši 23.018,20 Kč a za zrušení septiku se zásypem u čp. 53 ve Všestarech ve výši 19.230,40 Kč.
Pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno

Přítomných zastupitelů před hlasováním 14.
č. 91/2008: ZO schvaluje úhradu faktury za výrobu a montáž 3 ks informačních dvouvitrín ve výši 26.312,- Kč.
Pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno

Přítomných zastupitelů před hlasováním 14.
č. 92/2008: ZO schvaluje TJ Sokolu Všestary finanční příspěvek na zakoupení cen na volejbalový turnaj ve výši 2.000,- Kč.
Pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 1 – bylo schváleno

Přítomných zastupitelů před hlasováním 14.
č. 93/2008: ZO schvaluje TJ Sokolu Všestary finanční příspěvek na zakoupení sítí za branky na Sokolovnu ve výši 3.256,- Kč.
Pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno

Přítomných zastupitelů před hlasováním 14.
č. 94/2008: ZO schvaluje SDH Rozběřice finanční příspěvek na zakoupení 9 ks homologovaných sportovních přileb za 7.569,- Kč.
Pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno

Přítomných zastupitelů před hlasováním 14.
č. 95/2008: ZO souhlasí s projektem koordinační situace zástavby u železničního přejezdu u Rosnic pro Územní rozhodnutí stavebního odboru Magistrátu města Hradec Králové.
Pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 4 – bylo schváleno

Přítomných zastupitelů před hlasováním 13.
č. 96/2008: ZO souhlasí se smlouvou o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a o souhlasu se zřízením stavby pro lokalitu Rosnice pod sušárnou.
Pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno

Obec Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary, tel.: 495 458 028, e-mail: urad@vsestary-obec.cz

Provozováno na systému CMS-OBCE | Vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2015 - 2018