Usnesení ze dne 24.01.2013

 

Usnesení ze zasedání zastupitelstva Obce Všestary

ze dne 24. 01. 2013 (místo konání: Zasedací místnost Obecního úřadu ve Všestarech)

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10
Návrh usnesení č. 1/2013: ZO schvaluje program zasedání ZO Všestary konaného dne 24.01.2013

Hlasování o usnesení č. 1/2013: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10
Návrh usnesení č. 2/2013: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary konaného dne 24.01.2013 návrhovou komisi ve složení: Ing. Michal Derner, p. Martin Hájek.

Hlasování o usnesení č. 2/2013: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.
 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10
Návrh usnesení č. 3/2013: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary konaného dne 24.01.2013  jako ověřovatele zápisu pí. Mariku Čapkovou Dohnalovou a Ing. Milana Svobodu.

Hlasování o usnesení č. 3/2013: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10
Návrh usnesení č. 4/2013: Zastupitelstvo obce doporučuje vedení „Základní školy a mateřské školy, Všestary“, aby přehodnotilo kriteria pro přijímání dětí do MŠ tak, aby bylo reálně upřednostněno přijetí dětí z místních částí obce Všestary před dětmi z cizích obcí i u dětí, které v průběhu školního roku dosáhnou tří let.

Hlasování o usnesení č. 4/2013: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10
Návrh usnesení č. 5/2013: Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávy finančního výboru.

Hlasování o usnesení č. 5/2013: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10
Návrh usnesení č. 6/2013: Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu č. 4/2012 investičního výboru, a to ze dnů 17.10.2012 a 19.11.2012.  

Hlasování o usnesení č. 6/2013: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10
Návrh usnesení č. 7/2013: Zastupitelstvo obce pověřuje radu obce zabezpečením projektové dokumentace pro stavební povolení pro zastávku u kostela na Chlumu.  

Hlasování o usnesení č. 7/2013: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10
Návrh usnesení č. 8/2013: Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávy kulturního výboru.

Hlasování o usnesení č. 8/2013: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10
Návrh usnesení č. 9/2013: Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozsah potřeby oprav propustku a ukládá starostce zajistit potřebnou dokumentaci.

Hlasování o usnesení č. 9/2013: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10
Návrh usnesení č. 10/2013: Zastupitelstvo obce zrušuje vyhlášku obce Všestary č.5/2004 – o místním poplatku ze vstupného.

Hlasování o usnesení č. 10/2013: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 1bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10
Návrh usnesení č. 11/2013: Zastupitelstvo obce schvaluje, že účetní závěrka bude schvalována spolu se závěrečným účtem.

Hlasování o usnesení č. 11/2013: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10
Návrh usnesení č. 12/2013: Zastupitelstvo obce deleguje pravomoc k přijímání rozpočtových opatření na radu obce v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 zákona o obcích a ukládá povinnost o každém rozpočtovém opatření informovat na nejbližším jednání zastupitelstva obce.

Hlasování o usnesení č. 12/2013: pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 2bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10
Návrh usnesení č. 13/2013: Zastupitelstvo obce souhlasí s poskytnutím příspěvku ve výši 27 tis. Kč na opravu památek války 1866 ev.č. 33 rakouského ppor. Iviricha od 20. pěšího pluku, ev.č. 429 litinový kříž u společného hrobu a 2 litinových křížů ve skupině pomníku u tzv. Šrámova kříže po schválení rozpočtového opatření.

Hlasování o usnesení č. 13/2013: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10
Návrh usnesení č. 14/2013: Zastupitelstvo obce souhlasí s připojením veřejného osvětlení v tzv. lokalitě Vít (p.č. 363/4 v k.ú. Všestary) po předložení platné revizní správy a souhlasí s jeho provozováním (tzn. úhradou el. energie a výměnou světelných zdrojů) obcí.

Hlasování o usnesení č. 14/2013: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 9
Návrh usnesení č. 15/2013: Zastupitelstvo obce schvaluje dar Základní škole a Mateřské škole PROINTEPO s.r.o.:  IČ: 25263633 ve výši 5.000,- Kč.

Hlasování o usnesení č. 15/2013: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10
Návrh usnesení č. 16/2013: Zastupitelstvo obce akceptuje nabídku na aktualizaci energetického auditu budovy obecního úřadu firmy Energy Benefit Centre za částku 15.125,- Kč.

Hlasování o usnesení č. 16/2013: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

Obec Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary, tel.: 495 458 028, e-mail: urad@vsestary-obec.cz

Provozováno na systému CMS-OBCE | Vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2015 - 2018