Usnesení ze dne 24.01.2008

Přítomných zastupitelů před hlasováním: 12
č. 1/2008: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary ze dne 24.1.2008 p.Josefa Peška ing.Boženu Skořepovou jako ověřovatele zápisu a návrhovou komisi ve složení ing.Michal Derner a p.Jaroslav Došel.
Pro 12, proti 0, zdr.hl. 0 – usnesení bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním: 12
č. 2/2008: ZO schvaluje vznesené námitky proti zápisu ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 20.12.2007 v tomto znění:
- v bodě č.1-zahájení v části o námitkách vznesených k poslednímu zápisu, do textu „ … konstatovala, že lokalita „Klinger“ byla podle zápisu odsouhlasena …“ doplnit slovo „omylem“.
- v bodě č.5-různé v části o odpadech, změnit biologické odpady na bioodpady.
- v bodě č. 11-vyhlášení záměru změnit text „ ... že byla podána výpověď z nájemní smlouvy …“ na text „ … že byl podán návrh na ukončení smlouvy o nájmu bytu …“.
- v bodě č. 5-různé v části o provedené kontrole změnit text „ … obsahem zápisu je kontrola provedených auditů, pokladny a banky …“ na text „ … obsahem zápisu je seznámení s výsledky provedených auditů a kontrola pokladny a banky …“.
Pro 12, proti 0, zdr.hl. 0 – usnesení bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním: 12
č. 3/2008: ZO schvaluje navrhnutý program zasedání zastupitelstva.
Pro 12, proti 0, zdr.hl. 0 – usnesení bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním: 13
č. 4/2008: ZO schvaluje nabídku fi. Luděk Velehrach (IČO: 12960543) na zhotovení pamětní desky v provedení laminátová deska za částku v celkové výši 27.950,- Kč.
Pro 13, proti 0, zdr.hl. 0 – usnesení bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním: 13
č. 5/2008: ZO pověřuje starostu zadáním projektové dokumentace na dokončení autobusových zastávek a nástupních ostrůvků u zastávek na Lípě a ve Všestarech ve směru na Rosnice, u vlakového nádraží a naproti zdravotnímu středisku.
Pro 13, proti 0, zdr.hl. 0 – usnesení bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním: 13
č. 6/2008: ZO pověřuje starostu, aby výsledky z interního auditu ze dne 7.6.2007 byly ověřeny nejbližší kontrolou hospodaření Obce, kterou provádí Krajský úřad Královéhradeckého kraje.
Pro 13, proti 0, zdr.hl. 0 – usnesení bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním: 13
č. 7/2008: ZO schvaluje vyhlášení záměru obce o pronájmu bytu v čp.35 ve Všestarech, tak jak je navrhla investiční komise.
Pro 13, proti 0, zdr.hl. 0 – usnesení bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním: 13
č. 8/2008: ZO pověřuje investiční komisi rozšířenou o zbývající členy zastupitelstva zpracováním došlých žádostí o přidělení bytu a stanovením jejich pořadí, které bude předloženo k projednání a schválení na příštím zasedání zastupitelstva.
Pro 13, proti 0, zdr.hl. 0 – usnesení bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním: 13
č. 9/2008: ZO schvaluje příspěvek na neinvestiční náklady na žáka na rok 2008 ve výši 10.000,- Kč o který požádala Základní škola a Mateřská škola Prointepo s.r.o. (IČO: 25263633).
Pro 13, proti 0, zdr.hl. 0 – usnesení bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním: 13
č. 10/2008: ZO schvaluje příspěvek na hlavní činnost ve výši 2.000,- Kč pro Diakonii Broumov o.s. (IČO: 49289977).
Pro 6, proti 6, zdr.hl. 1 – usnesení nebylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním: 13
č. 11/2008: ZO opravuje chybu v zápisu z jednání ZO ze dne 21.6.2007, kdy byl v dílčím hlasování k usnesení č. 154/2007 o změně funkční plochy na parcele p.č.363/1 v k.ú.Všestary, uveden výsledek hlasování „pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 1 – bylo schváleno“ a mělo být „pro 0, proti 13, zdržel se hlasování 1 – nebylo schváleno“.
Pro 12, proti 0, zdr.hl. 1 – usnesení bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním: 13
č. 12/2008: ZO schvaluje návrh změny č.2 Územního plánu obce Všestary.
Pro 13, proti 0, zdr.hl. 0 – usnesení bylo schváleno.


Přítomných zastupitelů před hlasováním: 13
č. 13/2008: ZO schvaluje úhradu faktur za výměnu jednoho měřidla a zprovoznění s přecejchováním ostatních měřidel v kotelně bazénu ve výši 44.874,90 Kč a za provedení digitalizace ÚPO ve výši 99.127,00 Kč. Dále schvaluje nákup motorové pily za předpokládanou cenu 14.000,- Kč.
Pro 13, proti 0, zdr.hl. 0 – usnesení bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním: 12
č. 14/2008: ZO bere na vědomí odstoupení p.Oldřicha Tichého z funkce velitele JSDHO Bříza a schvaluje p.Martina Černého do funkce velitele JSDHO Bříza.
Pro 12, proti 0, zdr.hl. 0 – usnesení bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
č. 15/2008: ZO schvaluje měsíční nájemné za pronájem nebytových prostor-masérna v areálu krytého bazénu ve výši 1.500,- Kč.
Pro 1, proti 7, zdr.hl. 4 – usnesení nebylo schváleno.


Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
č. 16/2008: ZO vyhlašuje záměr na pronájem nebytových prostor-masérna v areálu krytého bazénu za stanovené měsíční nájemné ve výši 1.900,- Kč.
Pro 11, proti 1, zdr.hl. 0 – usnesení bylo schváleno.

Obec Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary, tel.: 495 458 028, e-mail: urad@vsestary-obec.cz

Provozováno na systému CMS-OBCE | Vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2015 - 2018