Usnesení ze dne 23.04.2015

Usnesení ze zasedání zastupitelstva Obce Všestary

ze dne 23. 4. 2015 (místo konání: Zasedací místnost SDH Rosnice)

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12

Návrh usnesení č. 56/2015: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary konaného dne 23.4.2015 návrhovou komisi ve složení Ing. Šandera Pavel, Ing. Černý Pavel

Hlasování o usnesení č.  56/2015: pro 10, proti 0, zdržel se 2bylo schváleno.
 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12
Návrh usnesení č. 57/2015: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary konaného dne 23.4.2015 jako ověřovatele zápisu Macháček Josef, Došel Jaroslav

Hlasování o usnesení č.  57/2015: pro 12, proti 0, zdržel se 0bylo schváleno.

upozornění: usnesení č. 57/2015 bylo revokováno při projednávání bodu programu č. 12

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12

Návrh usnesení č. 58/2015: ZO schvaluje program zasedání ZO Všestary konaného dne 23.4.2015

Hlasování o usnesení č.  58/2015: pro 12, proti 0, zdržel se 0bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 13

Návrh usnesení č. 59/2015:  ZO souhlasí s rozdělením stavby chodníku v místní části Rozběřice na 2 etapy. 1. etapa ve směru Neděliště – Hejcmanka s návazností na druhou etapu. 2. etapa směr náves – I/35 zastávka.

Hlasování o usnesení č.  59/2015: pro 12, proti 0, zdržel se 1bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 13

Návrh usnesení č. 60/2015:  ZO pověřuje starostu obce jednáním s Policií ČR o možnosti úpravy projektu chodníku v části Rozběřice navazující na I/35 zastávka.

Hlasování o usnesení č.  60/2015: pro 13, proti 0, zdržel se 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 13
Návrh usnesení č. 61/2015: ZO schvaluje vyhlášení  záměru na prodej pozemku p. č. 306/45 (ostatní plocha) 710m2 vzniklý oddělením geometrickým plánem č. 124-31/2013 ze dne 6.5.2013 z pozemku p.č. 306/24 (ostatní plocha) o výměře 2.103m2 v k.ú. Bříza u Všestar zapsaný na LV č. 10001 pro obec Všestary u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Hradec Králové a to za účelem provedení stavby přeložky polní cesty.

Hlasování o usnesení č.  61/2015: pro 13, proti 0, zdržel se 0bylo schváleno.


Přítomných zastupitelů před hlasováním 12
Návrh usnesení č. 62/2015: ZO pověřuje radu obce zajištěním projektové dokumentace a následně výběrem dodavatele pro opravu sociálních zařízení v objektu bazénu.

Hlasování o usnesení č.  62/2015: pro 11, proti 0, zdržel se 1bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 13
Návrh usnesení č. 63/2015: ZO souhlasí se zkrácením výpovědní lhůty z nájemní smlouvy s paní Vaisovou Zuzanou na provozovně cukrárny k 30.6.2015.

Hlasování o usnesení č.  63/2015: pro 11, proti 0, zdržel se 2bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 13
Návrh usnesení č. 64/2015: ZO schvaluje vyhlášení záměru na pronájem prodejny čp. 2 v Rozběřicích s nejnižším podáním 5.000,- Kč/měsíčně bez energií na dobu určitou 3 roky.

Hlasování o usnesení č.  64/2015: pro 13, proti 0, zdržel se 0 - bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 13

Návrh usnesení č. 65/2015: Zastupitelstvo obce schvaluje následující příspěvky z programu všestarské neziskovky:

 • SDH Rozběřice částku 11.000,- Kč, jako příspěvek na svoz komunálního odpadu po kulturních a společenských akcí; na veřejné bruslení, které se konalo 28.2.2015; na sousedské posezení k MDŽ, konané 1.3.2015; Hasičský ples konaný 7.3.2015,
 •  TJ Sokol Všestary částku 9.884,- Kč, jako příspěvek na nákup sportovních potřeb  - 6.284,- Kč a pořádání pomlázkové taneční zábavy – 3.600,-Kč,
 • SDH Bříza částku 6.500,- Kč, jako příspěvek na úhradu hudební produkce při Hasičském bálu, který se konal 31. března 2015,
 • SDH Rosnice částku 5.500,- Kč, jako příspěvek na úhradu hudební produkce při Hasičském bálu, který se konal 31. ledna 2015.

Hlasování o usnesení č.  65/2015: pro 13, proti 0, zdržel se 0bylo schváleno.

 

Revokace usnesení č. 57/2015

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12
Návrh usnesení č. 57/2015: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary konaného dne 23.4.2015 jako ověřovatele zápisu Rezková Ladislava, Došel Jaroslav

Hlasování o usnesení č.  57/2015: pro 12, proti 0, zdržel se 0bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12

Návrh usnesení č. 66/2015: Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí daru ve výši: 5.000,- Kč na zřízení baby-boxu v Oblastní nemocnici Jičín

Hlasování o usnesení č.  66/2015: pro 11, proti 0, zdržel se 1bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12

Návrh usnesení č.  67/2015: ZO schvaluje dar Základní škole a Mateřské škole PROINTEPO s.r.o.:  IČ: 25263633 ve výši 5.000,- Kč.

Hlasování o usnesení č.  67/2015: pro 12, proti 0, zdržel se 0bylo schváleno.
 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12

Návrh usnesení č. 68/2015: Obec neodpovídá za případnou škodu ve specifikované výši.  Zastupitelstvo obce nesouhlasí s úhradou škody za podmáčení RD Lípa čp. 6 pí. Krejčové.

Hlasování o usnesení č.  68/2015: pro 12, proti 0, zdržel se 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12

Návrh usnesení č. 69/2015: Zastupitelstvo obce deleguje v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb. v platném znění Ing. Michala Dernera, starostu obce k zastupování na řádné valné hromadě společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. IČ: 481 72 898, která se koná dne 3.6.2015.

Hlasování o usnesení č.  69/2015: pro 11, proti 0, zdržel se 1bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12
Návrh usnesení č. 70/2015: ZO bere na vědomí úhradu faktur:

 • PORSCHE Hradec Králové, IČ: 47124652, Na Okrouhlíku 1708/25b, 500 02 Hradec Králové 2 – Intervalová servisní prohlídka Škoda Octavia, částka: 7.819,- Kč,
 • Marius Pedersen a.s., IČ: 42194920, Průběžná 1940/3, 500 09 Hradec Králové – svoz nebezpečného odpadu, částka: 20.818,- Kč,
 • SHČMS-Ústřední hasičská škola, IČ: 68247699, Bílé Poličany 1, 544 52 Bílé Poličany – obsluha motorové pily – SDH Chlum, částka: 7.140,- Kč,
 • Aleš Turek, IČ: 67451837, Otakarova 517, 508 01 Hořice v Podkrkonoší – geometrický plán zaměření pozemku pod mostem v k.ú. Všestary, částka 9.680,- Kč,
 • Obec Hořiněves, IČ: 00268801, Hořiněvec 73, 503 06 Hořiněves – zametání v místní části Lípa, částka: 3.630,- Kč,
 • ing. Zdeněk Valenta TRISOFT, IČ: 44388748, Zemědělská 898, 500 03 Hradec Králové 3 – program MZDY a první zpracování, částka: 6.050,- Kč,
 • Jiří MELICH, IČ: 42231256, Karla Čapka 681/2, 500 02 Hradec Králové 2 – znalecký posudek o ceně nemovité věci - Rozběřice, částka: 2.964,50 Kč,
 • Marius Pedersen a.s., IČ: 42194920, Průběžná 1940/3, 500 09 Hradec Králové – svoz objemného odpadu, částka: 124.313,- Kč,
 • KOSMAS s.r.o., IČ: 25710257, Lublaňská 693/34, 120 00 Praha 2 – nákup knih do obecní knihovny, částka: 1.347,- Kč,
 • Zemědělské družstvo Všestary, IČ: 00124087, Rozběřice 18, 503 12 Všestary – oprava a servis Iseki, částka: 18.987,- Kč,
 • ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s., IČ: 25945408, Na Ostrově 177, 537 01 Chrudim – autobus do Čáslavi – zájezd seniorů Starkl, částka: 6.381,32 Kč,
 • EMPLA AG spol. s r.o., IČ: 25996240, Za Škodovkou 305, 503 11 Hradec Králové 15 – rozbory odpadních vod, částka: 16.115,- Kč,
 • Ing. Břetislav Jirman, IČ: 11591960, Václavická 1716, 547 01 Náchod – znalecký posudek č. 1195/21/2015 k pozemku v kú Všestary, částka 3.000,- Kč,
 •  Rejmánek Libor – zemní a výkopové práce, IČ: 67491481, Všestary 166, 503 12 Všestary – výkopové a zemní práce (betonové sloupy, úklid koupaliště, MŠ Všestary), částka: 7.200,- Kč.

Hlasování o usnesení č.  70/2015: pro 12, proti 0, zdržel se 0bylo schváleno.

Obec Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary, tel.: 495 458 028, e-mail: urad@vsestary-obec.cz

Provozováno na systému CMS-OBCE | Vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2015 - 2019