Usnesení ze dne 23.03.2006

Usnesení,
které schválilo zastupitelstvo Obce Všestary na svém zasedání dne 23.03.2006.
Zasedání zastupitelstva Obce Všestary
se uskutečnilo od 19.00 hodin v zasedací místnosti v Rozběřicích.


Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
- základní informaci o chování obyvatelstva v době nebezpečí, které vyvolal virus ptačí chřipky.

Zastupitelstvo obce schvaluje:
- zadat realizaci díla „Všestary – Lípa, chodníky a vjezdy“, společnosti Colas CZ, a.s. za cenu pevnou ve výši 1,332.599,- Kč včetně DPH.
- zadat realizaci díla „Všestary – parkoviště u zdravotního střediska“, společnosti Colas CZ, a.s., za cenu pevnou ve výši 565.452,- Kč včetně DPH.
- studii zástavby části lokality V2 dle ÚPO Všestary za podmínky zachování příjezdové cesty k čp.174 a 54.
- zadat zpracování projektové dokumentace do stupně vydání stavebního povolení na dílo „Všestary – oprava chodníků“, projekční kanceláři Projekce Stejskal za cenu pevnou ve výši 48.790,- Kč včetně DPH.
- úhradu neinvestičních nákladů ve výši 4.200,- Kč na žáka Městu Nechanice jako zřizovateli Základní školy a Mateřské školy, Nechanice, okres Hradec Králové.
- neinvestiční náklady součástí a odloučených pracovišť příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola, Všestary, po odečtení státní dotace ve výši 1.282,- Kč, takto: - ZŠ …………….. 5.160,- Kč
- MŠ Všestary ….. 4.886,- Kč
- MŠ Chlum ….…. 2.272,- Kč
- ŠJ Všestary ….… 1.396,- Kč
- prodloužení nájemní smlouvy mezi Obcí Všestary jako pronajímatelem a
Ministerstvem vnitra ČR zastoupeným Policií ČR, Správou Východočeského kraje ze
dne 15.12.2000 na dobu dalších 5 let.
- nákup plovoucího čerpadla pro JPO III při SD Chlum v ceně 36.575,- Kč.

Zastupitelstvo obce ukládá:
- radě obce vyjadřovat se k územním a stavebním řízením jeli obec jejich účastníkem
- starostovi vždy svolat radu obce a pokud je to vhodné i další dotčené osoby.

starosta: Josef Macháček ml.
místostarosta: Josef Macháček st.

Obec Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary, tel.: 495 458 028, e-mail: urad@vsestary-obec.cz

Provozováno na systému CMS-OBCE | Vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2015 - 2018