Usnesení ze dne 23.02.2012

 

Usnesení ze zasedání zastupitelstva Obce Všestary

ze dne 23. 02. 2012 (místo konání: Zasedací místnost Obecního úřadu ve Všestarech)

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12
Návrh usnesení č. 14/2012: ZO schvaluje program zasedání ZO Všestary konaného dne 23.2.2012

Hlasování o usnesení č. 14/2012: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12
Návrh usnesení č. 15/2012: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary konaného dne 23.2.2012 návrhovou komisi ve složení Ing. Šandera, Ing. Derner

Hlasování o usnesení č. 15/2012: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 1bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12
Návrh usnesení č. 16/2012: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary konaného dne 23.2.2012 jako ověřovatele zápisu p. Vecka, p. Hájka.

Hlasování o usnesení č. 16/2012: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 2bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním: 12

 

Návrh usnesení č. 17/2012: ZO schvaluje zápis z minulého zasedání s výjimkou části bodu kontrola usnesení č. 147/2011 ohledně námitky kontrolního výboru k formálním pochybením ve věci faktury za auditorskou činnost příspěvkové organizaci Základní škola a mateřská škola, Všestary. Vyřešení tohoto bodu odkládá do příštího zastupitelstva.

Hlasování o usnesení č. 17/2012: Pro 12 proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11
Návrh usnesení č. 18/2012: ZO schvaluje vyhlášení záměru na pronájem prodejny čp. 2 v Rozběřicích s nejnižším podáním 5.000,- Kč/měsíčně bez energií na dobu určitou 3 let.

Hlasování o usnesení č. 18/2012: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 1bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12
Návrh usnesení č. 19/2012: ZO schvaluje přenesení pravomoci v rozhodování o smlouvách o smlouvě budoucích a o nájemních smlouvách z rady na zastupitelstvo.

Hlasování o usnesení č. 19/2012: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasování 11

Návrh usnesení č. 20/2012: Po rezignaci člena návrhové komise Ing. Šandery je za člena návrhové komise navržen p. Vladimír Došel.

Hlasování o usnesení č. 20/2012: Pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 1 bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12
Návrh usnesení č. 21/2012: Zastupitelstvo obce schvaluje nabídku společnost HIGWAY DESIGN, s.r.o. na dopracování aktualizace a úpravy projektové dokumentace ve stupni pro stavební povolení „Všestary-Chodníky“ a pověřuje paní starostku dojednáním a uzavřením smlouvy. Dokumentace je potřeba v otevřeném projekčním formátu.

Hlasování o usnesení č. 21/2012: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12
Návrh usnesení č. 22/2012: ZO schvaluje pro Centrum pro rodinu Beránek poskytnutí příspěvku mimo rámec Všestarské neziskovky na zajištění příměstského tábora.

Hlasování o usnesení č. 22/2012: pro 0, proti 11, zdržel se hlasování 1nebylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12
Návrh usnesení č. 23/2012: ZO schvaluje pro C.k. Řadový pěší pluk č. 18 poskytnutí příspěvku na zajištění XXI. C. k. manévry.

Hlasování o usnesení č. 23/2012: pro 0, proti 12, zdržel se hlasování 0 nebylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12
Návrh usnesení č. 24/2012: ZO odkládá hlasování o zřizovací listině Základní školy a mateřské školy, Všestary na příští zasedání.

Hlasování o usnesení č. 24/2012: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12
Návrh usnesení č. 25/2012: ZO odkládá hlasování o zřizovací listině školské rady Základní školy a mateřské školy Všestary na příští zasedání.

Hlasování o usnesení č. 25/2012: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12
Návrh usnesení č. 26/2012: ZO odkládá hlasování o volebním řádu školské rady Základní školy a mateřské školy Všestary na příští zasedání.

Hlasování o usnesení č. 26/2012: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12
Návrh usnesení č. 27/2012: ZO schvaluje proplacení faktur:

  • Jaroslav Došel - Zámečnictví, IČ: 10468510, Všestary 56 – „Sloupky s držákem na koše, poklop u 1.st. ZŠ, oprava korby na multikáře“, částka 9.758,40 Kč,
  • Energy Consulting – Project, s.r.o., IČ: 26113317, Přemyšlenská 484/28, Praha 8, Kobylisy – „Stanovisko energetického auditora k realizované akci a dosaženým přínosům-MŠ Všestary“, částka 5.000,- Kč,
  • Landsmann s.r.o., IČ: 25924737, U Náhona 511/23, Hradec Králové – „Hliníkový žebřík“ – JSDHO Bříza, částka 9.300,- Kč,
  • Srdínko Ladislav Montáž elektro, IČ: 43477194, Rozběřice 74, Všestary – „Oprava vrchního vedení veřejného osvětlení v obci Všestary“, částka 8.964,- Kč,
  • Ing. Eduard Žaluda, IČ: 73580872, Železná 493/20, Praha 1 – „Územní plán Všestary – úpravy po společném jednání a veřejném projednávání, částka 31.200,-Kč,
  • Ing. Zdeněk Hrouda, IČ: 67480659, Všestary 199 – Úprava projektové dokumentace „Energeticky úsporná opatření MŠ Chlum“, částka 15.600,- Kč.

Hlasování o usnesení č. 27/2012: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12
Návrh usnesení č. 28/2012: Zastupitelstvo obce souhlasí s podáním žádosti o dotaci na akci „Energeticky úsporná opatření MŠ Chlum“. 

Hlasování o usnesení č. 28/2012: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12

Návrh usnesení č. 29/2012: ZO pověřuje starostku zajištěním opravy havarijního stavu kanalizace v místní části Bříza.

Hlasování o usnesení č. 29/2012: Pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11
Návrh usnesení č. 30/2012: Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 1: na straně výdajů zvýšení o 373.000,- Kč, financování ze zůstatku účtu o 373.000,- Kč.

Hlasování o usnesení č. 30/2012: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

Obec Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary, tel.: 495 458 028, e-mail: urad@vsestary-obec.cz

Provozováno na systému CMS-OBCE | Vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2015 - 2018