Usnesení ze dne 22.10.2009

 (místo konání: zasedací místnost obecního úřadu Všestary)

  
Přítomných zastupitelů před hlasováním 8.
Návrh usnesení: ZO schvaluje program zasedání ZO Všestary ze dne 22. 10. 2009. 
Hlasování o usnesení č. 237/2009: pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 8.
Návrh usnesení č. 238/2009: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary ze dne 22. 10. 2009 návrhovou komisi ve složení p. Josef Mareš a Ing. Pavel Šandera.
Hlasování o usnesení č. 238/2009: pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 8.
Návrh usnesení č. 239/2009: ZO revokuje usnesení č. 224/2009 a to ve věci výměry, která správně zní: 63m2.
Hlasování o usnesení č. 239/2009: pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 9.
Návrh usnesení č. 240/2009: ZO schvaluje doplnění námitek do minulého zápisu.
Hlasování o usnesení č. 240/2009: pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 1 – bylo schváleno.

 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 9.
Návrh usnesení č. 241/2009: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary ze dne 22. 10. 2009 jako ověřovatele zápisu p. Josefa Macháčka a p. Petra Gabriela.
Hlasování o usnesení č. 241/2009: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 9.
Návrh usnesení č. 242/2009: ZO schvaluje zakoupení a instalaci vánočního osvětlení pro všechny místní části.
Hlasování o usnesení č. 242/2009: pro 0, proti 9, zdržel se hlasování 0 – nebylo schváleno.
           
Přítomných zastupitelů před hlasováním 9.
Návrh usnesení č. 243/2009: ZO schvaluje kupní smlouvu na nákup pozemku č. 56 v katastrálním území Lípa v celkové ceně 23.930 Kč.
Hlasování o usnesení č. 243/2009: pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 1 – bylo schváleno.
           
Přítomných zastupitelů před hlasováním 9.
Návrh usnesení č. 244/2009: ZO ruší usnesení 223/2009 z důvodu chybné výměry.
Hlasování o usnesení č. 244/2009: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 9.
Návrh usnesení č. 245/2009: ZO schvaluje kupní smlouvu na nákup pozemků v katastrálním území Všestary parcelní číslo 78/1 a 78/2 o celkové výměře 242 m2 od manželů Klingerových za cenu 48.400 Kč.
Hlasování o usnesení č. 245/2009: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 9.
Návrh usnesení č. 246/2009: ZO pověřuje finanční výbor provedením kontroly hospodaření obce a ukládá účetní a pokladní obce připravit doklady ke kontrole.
Hlasování o usnesení č. 246/2009: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 9.
Návrh usnesení č. 247/2009: ZO schvaluje vyhodnocení soutěže na zhotovitele přístavby hasičské zbrojnice v Rozběřicích předložené investiční komisí a společnost BCW – group s.r.o., J. E. Purkyně 1514, Nový Bydžov, jako vítěze soutěže s nabídkovou cenou 543.594 Kč.
Hlasování o usnesení č. 247/2009: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 9.
Návrh usnesení č. 248/2009: ZO pověřuje starostku sjednáním smlouvy o dílo se společností BCW – group s.r.o., J. E. Purkyně 1514, Nový Bydžov tak, aby stavba byla rozdělena do 2 etap po věcné i finanční stránce. Nedojde-li k dohodě, je v pořadí firma M-stav.
Hlasování o usnesení č. 248/2009: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 8.
Návrh usnesení č. 249/2009: ZO souhlasí s vyřazením bodu 7.4. (Smlouva o zřízení věcného břemene v k.ú. Lípa pro Telefonicu O2) z programu jednání.
Hlasování o usnesení č. 249/2009: pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 8.
Návrh usnesení č. 250/2009: ZO schvaluje Plánovací smlouvu pro lokalitu 7 RD ve Všestarech předloženou p. Romanem Hynkem.
Hlasování o usnesení č. 250/2009: pro 5, proti 0, zdržel se hlasování 3 – nebylo schváleno.

 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 8.
Návrh usnesení č. 251/2009: ZO schvaluje úhradu faktur od dodavatelů: Jaromír Dobeš, Všestary 16, IČ: 65721454, v částce 22.167,80 Kč; Ladislav Srdínko, IČ: 43477194, v částce 8.211 Kč; SÚS Kralovéhradeckého kraje IČ: 70947996, v částce 595 Kč; LANius s.r.o, IČ: 25150707, v částce 29.810 Kč.
Hlasování o usnesení č. 251/2009: pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 8.
Návrh usnesení č. 252/2009: ZO schvaluje pořízení notebooku Acer NB EX5635Z-432G32Mn DC T4300/2GB/320/15.6'' WXGA 4500M/WF/BT/cam/Linpus v ceně 14 268,- Kč vč. DPH.
Hlasování o usnesení č. 252/2009: pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 8.
Návrh usnesení č. 253/2009: ZO schvaluje příspěvky pro SDH Všestary ve výši 2.912 Kč, pro SDH Rosnice ve výši 6.500 Kč, pro TJ Sokol Všestary ve výši 2.040 Kč, pro SDH Bříza ve výši 6.019 Kč a pro SDH Chlum ve výši 9.095 Kč, které budou hrazeny z částky „Příspěvky Všestarským neziskovkám“.
Hlasování o usnesení č. 253/2009: pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 8.
Návrh usnesení č. 254/2009: ZO schvaluje příspěvky pro JSDHO Všestary ve výši 24.110 Kč, pro JSDHO Bříza ve výši 11.720 Kč. Příspěvky budou hrazeny z § 5512 „PO – dobrovolná část“.
Hlasování o usnesení č. 254/2009: pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 8.
Návrh usnesení č. 255/2009: ZO schvaluje příspěvek pro JSDHO Rozběřice na opravu techniky a její doplnění ve výši 80.000 Kč. Příspěvek bude hrazen z § 5512 „PO – dobrovolná část“.
Hlasování o usnesení č. 255/2009: pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 
návrh složení inventarizačních komisí:
  • HIK:                           Petr Gabriel, Ing. Martin Lučický, Jaroslav Došel
  • DIK pro OÚ:                        Josef Macháček, Monika Kutálková, Jitka Kolovratníková
  • DIK pro Břízu:           Josef Štefanka, Josef Václavík, Martin Černý
  • DIK pro Chlum:         Josef Pešek st., Michal Hendrich, Milan Kalaš
  • DIK pro Lípu:            Josef Mareš, Petr Vondrus, Libor Bydžovský
  • DIK pro Rosnice:       Jan Martínek, Jan Macháček, Josef Pešek ml.
  • DIK pro Rozběřice:   Radovan Dvořák, Pavel Černý, Rudolf Šotola
  • DIK pro Všestary:     Přemysl Vecek, Jaroslav Krušina, Martin Dubický
Přítomných zastupitelů před hlasováním 8.
Návrh usnesení č. 256/2009: ZO bere na vědomí nařízení starostky o provedení inventarizace a schvaluje složení inventarizačních komisí.
Hlasování o usnesení č. 256/2009: pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 8.
Návrh usnesení č. 257/2009: ZO schvaluje změnu ceníku služeb a poplatků knihovny ve Všestarech v položce registrační poplatek ve výši 50 Kč na běžný rok, který se s platností od 1.1.2010 ruší.
Hlasování o usnesení č. 257/2009: pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 8.
Návrh usnesení č. 258/2009: ZO schvaluje přenos bodu 7.11. (příprava projektu Archeopark ve Všestarech) na příští zasedání.
Hlasování o usnesení č. 258/2009: pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 
 

Obec Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary, tel.: 495 458 028, e-mail: urad@vsestary-obec.cz

Provozováno na systému CMS-OBCE | Vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2015 - 2018