Usnesení ze dne 22.09.2005

zastupitelstvo obce bere na vědomí:
- plnění usnesení z minulého zasedání
- prezentaci obce na turistickém serveru

zastupitelstvo obce schvaluje:
- na základě doporučení rady obce jako dodavatele díla „Prodloužení vodovodu Rozběřice-Hejcmanka“ společnost Josef Munzar-Ekostav
- nabídku ing.arch.,ing.Pavla Doležala na zpracování Urbanistické studie pro lokalitu V5 za cenu 101.150,- Kč
- nabídku ing.arch.,ing.Pavla Doležala na zpracování Studie stavby informačního centra v lokalitě V4 za cenu 49.980,- Kč
- kalkulaci oběda pro cizí strávníky ve výši 41,50 Kč
- příspěvek pro důchodce ve výši 11,- Kč na jeden oběd
- příspěvek ve výši 5,- Kč za jeden oběd na dopravu od strávníků, kteří jsou zapojeni do rozvozu obědů
- vratnou zálohu ve výši 500,- Kč za zapůjčení přepravní nádoby na obědy
- smlouvu o vzájemné spolupráci na programu „Plaveme s VZP“s VZP ČR
- sponzorský dar ve výši 10.000,- Kč na činnost ŠK Lípa
- částku 2.172,- Kč, jako úhradu neinvestičních nákladů na žáka MŠ Chlum od Obce Velký Vřešťov
- partnerskou smlouvu o vzájemné propagaci atraktivních turistických oblastí se Statutárním městem Hradec Králové

zastupitelstvo obce ukládá:
- starostovi: vypsat poptávkové řízení na dodavatele díla „Parkoviště u zdravotního střediska“

Obec Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary, tel.: 495 458 028, e-mail: urad@vsestary-obec.cz

Provozováno na systému CMS-OBCE | Vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2015 - 2018