Usnesení ze dne 22.03.2012

 

Usnesení ze zasedání zastupitelstva Obce Všestary

ze dne 22. 03. 2012 (místo konání: Klubovna hasičské zbrojnice v Rozběřicích)

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12
Návrh usnesení č. 31/2012: ZO schvaluje program zasedání ZO Všestary konaného dne 22.3.2012

Hlasování o usnesení č. 31/2012: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12
Návrh usnesení č. 32/2012: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary konaného dne 22.3.2012 návrhovou komisi ve složení Ing. Derner, MVDr. Novák.

Hlasování o usnesení č. 32/2012: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 2bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12
Návrh usnesení č. 33/2012: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary konaného dne 22.3.2012 jako ověřovatele zápisu Ing. Šandera, p. Vecek.

Hlasování o usnesení č. 33/2012: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 2bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12
Návrh usnesení č. 34/2012: ZO pověřuje starostku vyjednáváním o koupi pozemku pod a kolem hasičské zbrojnice na Lípě včetně cenového jednání.

Hlasování o usnesení č. 34/2012: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním: 10

Návrh usnesení č. 35/2012: ZO schvaluje do návrhové komise p. Václavíka namísto Ing. Dernera.

Hlasování o usnesení č. 35/2012: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 1bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11
Návrh usnesení č. 36/2012: ZO schvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemku p.č. 131/1 v k.ú. Chlum za 100,- Kč ročně.

Hlasování o usnesení č. 36/2012: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11
Návrh usnesení č. 37/2012: ZO pověřuje starostku s vyjednáváním o směně nebo o prodeji pozemků p.č. 240 a 93/18 podle GP v katastrálním území Všestary v návaznosti na zřízení věcného břemene v návaznosti na budoucí kanalizaci.

Hlasování o usnesení č. 37/2012: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12
Návrh usnesení č.  38/2012: ZO schvaluje zřizovací listinu Základní školy a mateřské školy, Všestary v úplném znění.

Hlasování o usnesení č. 38/2012: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12
Návrh usnesení č. 39/2012: ZO schvaluje zřizovací listinu školské rady Základní školy a mateřské školy, Všestary.

Hlasování o usnesení č. 39/2012: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12
Návrh usnesení č. 40/2012: ZO schvaluje volební řád školské rady.

Hlasování o usnesení č. 40/2012: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12
Návrh usnesení č. 41/2012: Zastupitelstvo obce vyjadřuje svojí souhlasnou vůli s vyhlášením konkurzního řízení na ředitele školy.

Hlasování o usnesení č. 41/2012: pro 4, proti 6, zdržel se hlasování 2nebylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11
Návrh usnesení č. 42/2012: Zastupitelstvo obce schvaluje následující příspěvky z programu Všestarské neziskovky:

·         SDH Chlum celkovou částku 3.500,- Kč, a to na maškarní karneval konaný dne 3.3.2012,

·         SDH Rozběřice celkovou částku 3.342,- Kč, na úhradu nákladů na akci Hasičský ples, pořádaný dne 3.3.2012,

·         SDH Rosnice celkovou částku 8.090,- Kč, na veřejné bruslení na zimním stadionu v Jaroměři a na uspořádání Hasičského plesu.

Hlasování o usnesení č. 42/2012: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11
Návrh usnesení č. 43/2012: Zastupitelstvo obce schvaluje žádost SDH Chlum na zakoupení materiálu na přístřešek u hasičské zbrojnice v ceně do 30.000,- Kč.

Hlasování o usnesení č. 43/2012: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 1bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11
Návrh usnesení č. 44/2012: Zastupitelstvo obce schvaluje zařazení potahové ruční stříkačky R.A.SMÉKAL /1899/ v užívání SDH Rosnice mezi historické památky místního významu.

Hlasování o usnesení č. 44/2012: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11
Návrh usnesení č. 45/2012: ZO schvaluje provést opravy střech na hasičských zbrojnicích Rozběřice a Lípa, jež jsou v havarijním stavu, a pověřuje výběrem firmy na tuto opravu starostku obce.

Hlasování o usnesení č. 45/2012: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11
Návrh usnesení č. 46/2012: ZO pověřuje starostku začít vyjednávat s panem Zíbem o darovací smlouvě na pozemek, který vznikne na základě geometrického plánu a na němž je umístěn morový sloup.

Hlasování o usnesení č. 46/2012: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Návrh usnesení č. 47/2012: ZO schvaluje proplacení faktur:

·         IWW engeneering, s.r.o., IČ: 24701157, Kostelany 161, 767 01 Kroměříž – „Stanovisko projektanta k realizované akci – Energeticky úsporná opatření mateřské školy Všestary“, částka 15.000,00 Kč,

·         Petr Šandera, IČ: 43488935, Všestary 102, 503 12 Všestary – „Oprava havárie kanalizace v obci Bříza“, částka 70.850,00 Kč.

Hlasování o usnesení č. 47/2012: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11
Návrh usnesení č. 48/2012: ZO schvaluje opravy cest v místní části Chlum.

Hlasování o usnesení č. 48/2012: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11
Návrh usnesení č. 49/2012: ZO schvaluje příspěvek 20.000,- Kč pro místní část Chlum pro oslavy 666 let první písemné zmínky o obci a 110. výročí založení hasičského sboru

Hlasování o usnesení č. 49/2012: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

Obec Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary, tel.: 495 458 028, e-mail: urad@vsestary-obec.cz

Provozováno na systému CMS-OBCE | Vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2015 - 2018