Usnesení ze dne 21.08.2008

Přítomných zastupitelů před hlasováním 8.
Návrh usnesení: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary ze dne 21.8.2008 jako ověřovatele zápisu p. Jana Martínka a p. Jaroslava Došela a návrhovou komisi ve složení Ing. Michal Derner a Ing. Božena Skořepová.
Hlasování o usnesení č. 144/2008: pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 8.
Návrh usnesení: ZO schvaluje vznesené námitky proti zápisu ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 26.6.2008.
Hlasování o usnesení č. 145/2008: pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 8.
Návrh usnesení: ZO schvaluje navržený program pro zasedání zastupitelstva obce dne 21.8.2008.
Hlasování o usnesení č. 146/2008: pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 8.
Návrh usnesení: ZO ukládá starostovi projednat 26.8.2008 s členy SDH Chlum možnost pomoci při úpravě odvodnění komunikace 2. třídy v místní části Chlum.
Hlasování o usnesení č. 147/2008: pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 8.
Návrh usnesení: ZO schvaluje příspěvek pro Diakonii Broumov ve výši 2.000,- Kč.
Hlasování o usnesení č. 148/2008: pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 8.
Návrh usnesení: ZO schvaluje půjčovné obecního majetku v navrženém ceníku od 1.9.2008 v částkách: - 100,- Kč/1 kostku/měs. Lešení HAKI
- 200,- Kč/měs. za půjčení Stavební míchačky 1/5 m3
- 30,- Kč/den za výsuvný kolový žebřík
- 20,- Kč/den za kotoučovou pilu
- 100,- Kč/měs. za stavební vrátek
- 50,- Kč/den za nákladní přívěs plošinový
- 50,- Kč/den za ponorné kalové čerpadlo
Hlasování o usnesení č. 149/2008: pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 8.
Návrh usnesení: ZO pověřuje starostu dojednáním podmínek o průběžné údržbě znečistěných komunikací se ZD.
Hlasování o usnesení č. 150/2008: pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 8.
Návrh usnesení: ZO schvaluje jednotlivé návštěvní řády dětských hřišť.
Hlasování o usnesení č. 151/2008: pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 8.
Návrh usnesení: ZO schvaluje firmu Highway Design s.r.o. (IČ: 27513351) jako zpracovatele projektové dokumentace na projekt Všestarské chodníky za částku ve výši 499.800,- Kč.
Hlasování o usnesení č. 152/2008: pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 8.
Návrh usnesení: ZO rozhodlo o realizaci solárního systému pro TUV a bazén.
Hlasování o usnesení č. 153/2008: pro 3, proti 0, zdržel se hlasování 5 – nebylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 8.
Návrh usnesení: ZO schvaluje jako kontaktní osoby pro jednání s CEP ve věci mandátních smluv podle programu ROP a OPŽP starostu obce, místostarostu a JUDr.Zlatohlávkovou.
Hlasování o usnesení č. 154/2008: pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 8.
Návrh usnesení: ZO schvaluje úhradu faktury za montáž dopravního značení (3x zrcadla, 2x začátek obce, 2x pozor děti a 2x dej přednost v jízdě) ve výši 54.390,- Kč od SÚS královéhradeckého kraje (IČ: 27502988).
Hlasování o usnesení č. 155/2008: pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 8.
Návrh usnesení: ZO schvaluje úhradu faktury za pomůcky k odchytu volně pobíhajících psů (odchytová smyčka, vrhací síť a rukavice) ve výši 13.863,50 Kč od Maria Vet s.r.o. (IČ: 25059700).
Hlasování o usnesení č. 156/2008: pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 8.
Návrh usnesení: ZO schvaluje úhradu faktury za odpadkové koše ve výši 12.700,- Kč od Elekrosun s.r.o. (IČ: 25688553).
Hlasování o usnesení č. 157/2008: pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 8.
Návrh usnesení: ZO schvaluje úhradu faktur za opravy PS 12 JSDHO Bříza ve výši 14.927,50 Kč (čerpadlo) od Kramář a syn (IČ: 65677480) a 3.253,50 Kč (motor) u firmy Jaroslav Hrnčíř-servis (IČ: 73760943).
Hlasování o usnesení č. 158/2008: pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 8.
Návrh usnesení: ZO schvaluje úhradu faktury za dokumentaci BOZP a provedené školení ve výši 9.877,- Kč od BSP consulting s.r.o. (IČ: 277242221) a zakoupení dovybavení lékárny a alkohol testeru celkem za 3.948,- Kč.
Hlasování o usnesení č. 159/2008: pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 8.
Návrh usnesení: ZO schvaluje úhradu faktur za kácení lípy před všestarským kostelem ve výši 6.188,- Kč a za sekání dohodnutých travnatých ploch ve výši 23.810,- Kč od Smetiprach Jiří-Práce v lesnictví (IČ: 12975206).
Hlasování o usnesení č. 160/2008: pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno

Přítomných zastupitelů před hlasováním 8.
Návrh usnesení: ZO schvaluje prodej pozemku p.č.279/27 v k.ú.Lípa (18 m2 á 200,- Kč/m2).
Hlasování o usnesení č. 161/2008: pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 8.
Návrh usnesení: ZO souhlasí se zaměřením pozemku p.č.299 dle PK v k.ú.Všestary (slepá místní komunikace u MŠ ve Všestarech.
Hlasování o usnesení č. 162/2008: pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 8.
Návrh usnesení: ZO bere na vědomí odstoupení p.Přemysla Ryby a schvaluje návrh SDH Všestary na nového velitele a to p.Martina Dubického.
Hlasování o usnesení č. 163/2008: pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 8.
Návrh usnesení: ZO schvaluje 13.139,- Kč na úhradu materiálu pro stavební úpravy v hasičské zbrojnici na Lípě, cca 10.000,- Kč na provedení vodovodní přípojky, cca 3.000,- Kč na lavičky a cca 800,- Kč na ochranou folii.
Hlasování o usnesení č. 164/2008: pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 8.
Návrh usnesení: ZO schvaluje požadavek JSDHO Chlum na zakoupení odsavače kouře ve výši cca 12.000,- Kč.
Hlasování o usnesení č. 165/2008: pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 8.
Návrh usnesení: ZO schvaluje požadavek TJ Sokol Všestary na zakoupení antuky ve výši cca 20.000,- Kč.
Hlasování o usnesení č. 166/2008: pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 8.
Návrh usnesení: ZO schvaluje příspěvek TJ Sokol Všestary ve výši 2.000,- Kč na nákup cen na 14.ročník letního volejbalového turnaje.
Hlasování o usnesení č. 167/2008: pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 8.
Návrh usnesení: ZO schvaluje příspěvek SDH Rosnice ve výši 3.000,- Kč na uspořádání Posvícenského sousedského posezení.
Hlasování o usnesení č. 168/2008: pro 7, proti 0, zdržel se hlasování 1 – nebylo schváleno.

Obec Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary, tel.: 495 458 028, e-mail: urad@vsestary-obec.cz

Provozováno na systému CMS-OBCE | Vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2015 - 2018